Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studielast

In totaal besteed je gemiddeld 40 uur per week aan de opleiding Toegepaste Psychologie. Deze uren bestaan uit contacturen en zelfstudie.

Contacttijd

De contacttijd bij de opleiding bestaat onder meer uit groepsbijeenkomsten, trainingen en studiebegeleiding. In het eerste jaar heb je 15 contacturen per week. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten.

Zelfstudie

Naast de contacttijd besteed je circa 25 uren alleen of met medestudenten aan zelfstudie (projecten, onderzoek, opdrachten en bestuderen van de theorie). Je werkt dan samen en leert met en van je medestudenten in een leergemeenschap: een diverse groep van studenten en docenten die samenwerken aan opdrachten en worden uitgedaagd om hun expertise te delen.

Bindend studieadvies (BSA)

Per studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Haal je in jaar 1 van de opleiding minder dan 50 studiepunten? Dan ontvang je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt met de opleiding. Met je coach of studiebegeleider bespreek je dan of je bij een andere opleiding beter op je plek bent.