Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studieprogramma

Tijdens de opleiding Toegepaste Psychologie bouw je een goede basis van psychologische kennis op. Je past deze theorie toe in situaties waarin menselijk gedrag centraal staat. Je leert waarom mensen zich gedragen zoals ze doen. En wat en wie allemaal van invloed zijn op hun denken, doen en voelen.

Toegepaste Psychologie in Amsterdam

Toegepaste Psychologie aan de HvA volg je middenin Amsterdam: een dynamische en multiculturele stad. Tijdens je opleiding kom je regelmatig in contact met het Amsterdamse werkveld. Je krijgt echte opdrachten van spelers in de stad en loopt er stage. Je past de ervaring die je opdoet in de praktijk steeds toe in je opleiding. Zo sta je steeds in verbinding met actuele thema’s en het leven in de stad.

Leergemeenschappen

Binnen de opleiding Toegepaste Psychologie werken we met leergemeenschappen. Een leergemeenschap bestaat uit 4 docenten en 60 studenten, die we jong toegepast psychologen noemen. Binnen de leergemeenschap staat samen leren centraal. Er wordt veel samengewerkt aan opdrachten, waarbij zowel de jong toegepast psycholoog als de docent uitgedaagd worden om zijn of haar expertise te delen. Kernwoorden bij het leren in een leergemeenschap zijn: samen leren, werken aan beroepstaken, intrinsieke motivatie en verbondenheid.

Wat is een leergemeenschap?

Competenties

Toegepaste Psychologie is een competentiegerichte opleiding. Een competentie bestaat uit een aantal kwaliteiten (kennis, vaardigheden en houding) die je nodig hebt als je aan het werk gaat in de beroepspraktijk. De competenties zijn:

 • Beoordelen van gedrag: je verzamelt zelfstandig informatie (bijvoorbeeld door te observeren en onderzoeken) om daarmee tot een oordeel te komen over gedrag.
 • Beïnvloeden van gedrag: je bedenkt en voert een gedragsinterventie uit op basis van analyse van een vraag of een ontwikkelbehoefte.
 • Uitvoeren van praktijkgericht onderzoek: je verricht onderzoeksactiviteiten naar aanleiding van een vraagstuk uit de beroepspraktijk.
 • Professioneel werken: deze competentie zet je altijd en overal in, ongeacht de context en beroepssituatie. Er zijn zes aspecten:
  1. onderzoekende en analytische benadering
  2. ondernemende houding
  3. gericht op samenwerking
  4. gericht op inclusiviteit
  5. reflectief vermogen
  6. ethische afweging en verantwoording

Hoe komen de vier competenties terug in de opleiding?

Onderzoek

Tijdens de opleiding Toegepaste Psychologie werk je op verschillende manieren aan je onderzoeksvaardigheden. Je beantwoordt onderzoeksvragen uit de praktijk en ontwikkelt daarmee technieken zoals literatuuronderzoek, interviewen, enquêtes en observeren. In het eerste jaar oefen je verschillende onderzoeksvaardigheden in projectgroepjes. Ter ondersteuning volg je projectonderwijs en vakken als Onderzoeksmethoden en Project.

In het tweede studiejaar doe je in groepjes onderzoek voor een opdrachtgever uit de beroepspraktijk. Je schrijft naar aanleiding van je onderzoek een advies of ontwerpt een interventie: een methode die gedrag beïnvloedt of verandert.

Thema's

Bij Toegepaste Psychologie leer je gedrag op allerlei gebieden te beoordelen en te helpen veranderen. Een aantal thema’s geven we extra aandacht. Je kunt ervoor kiezen om tijdens je opleiding op een of meer van deze thema’s te focussen.

Duurzaam gedrag
Maak jij je zorgen over klimaatverandering en wil je daar graag wat aan doen? Leer interventies te ontwikkelen om mensen aan te zetten tot meer klimaatbewust gedrag en te coachen op verduurzamingsprocessen. 

Mentaal gezonde jongeren
Wil jij graag jongeren helpen opgroeien tot weerbare en veerkrachtige volwassenen? Binnen dit thema leer je hoe je met kennis van psychologie en psychologische interventies als begeleider en coach jongeren kunt ondersteunen bij het waarmaken van hun ambities en dromen.

Duurzame inzetbaarheid
Hoe kunnen medewerkers zo lang mogelijk gezond, vitaal en met plezier hun werk blijven doen? Binnen dit thema richten we de aandacht vooral op loopbaanstarters en op medewerkers met verborgen beperkingen (zoals chronische vermoeidheid, gezondheidsklachten of emotionele problemen). Help verbeteringen te realiseren die kunnen bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Gezonde leefstijl
Onze leefstijl en leefomgeving hebben een grote invloed op onze gezondheid en ons welzijn. Maar om mensen te stimuleren tot (blijvend) gezond gedrag is meer nodig dan voorlichting en advies. In dit thema leer je psychologische kennis en gedragsinterventies toe te passen om een gezonde leefstijl bij mensen  te bevorderen.

Jaar 1

In het eerste jaar van je opleiding bouw je een brede basis van psychologische kennis en vaardigheden op.
Je volgt vier modules: 

 • Adviseren
 • Voorlichten
 • Coachen en Begeleiden 
 • Trainen

In deze modules werk je aan vraagstukken uit de praktijk en bedenk je interventies waarmee je het gedrag van mensen kunt beïnvloeden. Je werkt hierin samen met medestudenten, docenten en professionals uit de praktijk. Je leert recente psychologische theorieën en vaardigheden. Daarnaast is er veel aandacht voor het opzetten en uitvoeren van gedegen onderzoek. Tijdens je stage breng je de opgedane kennis direct in de praktijk.

Jaar 2, 3 en 4
Stage
Haal meer uit je studie
Download de opleidingsflyer
(opent in nieuw venster)