Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Stage

Bij Toegepaste Psychologie loop je vanaf het eerste jaar stage zodat je opgedane kennis direct in de praktijk brengt.

Stage lopen: hoe zit dat?

Stage jaar 1

Vanaf blok 2 tot en met blok 4 (november – juni) loop je een halve dag per week stage. De eerstejaarsstage staat vooral in het thema van contact maken met de doelgroep en een eerste stap zetten in je ontwikkeling als professional op de werkvloer. Tijdens je stage bezoek je bijvoorbeeld wekelijks iemand die zich in een sociaal isolement bevindt of help je een vluchteling met de Nederlandse taal.

Stage jaar 2

Vanaf blok 2 tot en met blok 4 (november – juni) loop je een hele dag in de week stage. In het tweede jaar ga je meer zelfstandig aan het werk met het ontwikkelen van je competenties.

Stage jaar 3 of 4

Ook in de laatste fase van je opleiding ga je stagelopen, waarbij je echt gaat meedraaien in de werkzaamheden van een organisatie. De opleiding heeft een uitgebreid stagenetwerk binnen de regio Amsterdam in allerlei werkvelden, zoals maatschappelijke organisaties, het onderwijs en werving- en selectiebureaus. Je kunt ook zelf een organisatie benaderen uit je eigen netwerk.

Hoe je je stage precies indeelt kun je zelf bepalen. Je kunt kiezen of je je stage bij één of twee organisaties wil invullen. Je loopt in ieder geval een heel studiejaar stage voor 3 of 4 dagen per week. Eén dag in de week heb je les en bijeenkomsten (zoals stage-intervisie) op de HvA.

Je kunt ook in het buitenland stage lopen