Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studieprogramma jaar 2, 3 en 4

Bekijk het studieprogramma voor jaar 2,3 en 4 van de opleiding Toegepaste Psychologie aan de HvA.

Jaar 2

Jaar 2 is opgedeeld in 2 semesters. In een van de semesters ga je aan de slag met de competentie 'beïnvloeden van gedrag'. Op basis van je eigen onderzoek ontwikkel je een interventie voor een opdrachtgever uit de stad. Je krijgt daarbij ondersteunende lessen, bijvoorbeeld in data-analyse. In het andere semester ligt de nadruk op de competentie 'beoordelen van gedrag'. Je krijgt onder andere lessen in persoonlijkheidsleer en gespreksvaardigheden. In welke volgorde je de semesters volgt, hangt af van de groep waar je in geplaatst wordt.

Jaar 3 en 4

In het derde en vierde jaar van de opleiding verdiep je je verder in de theorie, kies je een minor in binnen- of buitenland en loop je stage. Ook werk je aan opdrachten om de opleiding af te ronden. De volgorde van deze onderdelen kun je grotendeels zelf bepalen. Dit doe je in samenspraak met je studiebegeleider en baseer je op je eigen ontwikkelingsdoelen.

Verdieping

De verdieping bestaat uit vakken of modules die aansluiten bij jouw interesse en ontwikkelwensen. Je stelt hierbij een pakket samen van 30 studiepunten.

Minor

Een minor is een samenhangend keuzeprogramma van een half jaar met als doel je kennis te verbreden of te verdiepen. Je kiest de minor waarmee jij je wilt profileren en je ambities kunt realiseren. Je kunt kiezen voor een minor van 30 studiepunten of twee minoren van 15 studiepunten.

Je kunt een minor volgen bij Toegepaste Psychologie of bij een andere opleiding, in binnen- of buitenland. Minoren bij Toegepaste Psychologie zijn:

  • Psychologie van de Grote Stad
  • Positive Psychology
  • Sportpsychologie
  • Van Brein tot Gedrag
  • Minor Gezonde Leefstijl en Leefomgeving
  • Loopbaancoaching voor jong professionals.

Als je de verdieping hebt doorlopen ga je stagelopen in binnen- of buitenland. Waar je stage gaat lopen is afhankelijk van jouw voorkeur.

Stage

Opdrachten

In het derde en vierde jaar werk je aan een aantal opdrachten waarin je zelf de koppeling maakt tussen theorie en praktijk. Je voert een praktijkgericht onderzoek uit, je maakt een opdracht voor de competentie 'beoordelen van gedrag' en een opdracht voor de competentie 'beïnvloeden van gedrag.' 

Al deze opdrachten voer je uit vanuit het oogpunt van je stage. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om op je stage een praktijkgericht onderzoek te doen en op basis daarvan een training te ontwikkelen en te geven aan het personeel van je opdrachtgever.

Titel en diploma

Als je de opleiding Toegepaste Psychologie met goed gevolg hebt afgerond, mag je jezelf Bachelor of Science noemen.

Haal meer uit je studie