Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Toelatingseisen

Welk diploma heb je nodig en wat zijn de aanvullende toelatingseisen?

Je wordt tot deze studie toegelaten als je beschikt over een havo- (profiel NT/NG/EM), vwo- (alle profielen) of mbo 4-diploma. Heb je een havo-diploma (profiel C&M) behaald in 2009 of later, dan moet je aanvullend wiskunde A of wiskunde B op havo-5-niveau behalen.

Numerus fixus

De opleiding Toegepaste Psychologie heeft een beperkt aantal opleidingsplaatsen (numerus fixus). Daarom doe je na jouw inschrijving mee met een selectieprocedure.

Mbo-diploma niveau 4

Met een mbo-diploma niveau 4 voorzien van een diplomadatum vóór 1 september 2024 kun je een hbo-opleiding starten in studiejaar 2024-2025. Er zijn geen aanvullende eisen. Er worden geen vrijstellingen verleend voor op het mbo-behaalde vakken.

21 jaar of ouder?

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je op grond van je leeftijd deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek. Dit toelatingsonderzoek toetst of je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt voor het volgen van een hbo-opleiding. Bekijk de onderdelen 21+-toelatingsonderzoek Toegepaste Psychologie.

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma? Vraag de afdeling Studentenzaken dan om jouw diploma te waarderen. Het vereiste taalvaardigheidsniveau is Staatsexamen NT2-II. Je diploma moet voor de start met je opleiding gewaardeerd worden. Dit gebeurt door de diplomawaardeerders van het International Office (Studentenzaken). 

Lees meer over diplomawaardering

Voorbereidende cursussen

Je hebt bij de HvA verschillende mogelijkheden:

  • Je volgt vakken (inclusief toetsen) waarin je geen eindexamen hebt gedaan, maar die je nodig hebt voor toelating tot een opleiding (deficiëntie).
  • Je wilt je kennis opfrissen voor vakken waarin je eindexamen hebt gedaan (bijspijkeren).
  • Je hebt een mbo 4-diploma en wilt je kennis over 1 of meerdere vakken opfrissen (bijspijkeren).

Lees meer over deficiëntie- en opfriscursussen.

Taalschakeltraject

Wil je je voorbereiden op het Staatsexamen NT2 programma II en/of mis je een vak op je buitenlandse diploma met minimaal havo 5-niveau? Volg dan het voorbereidende Taalschakeltraject.

Veelgestelde vragen over de toelatingseisen:

Ik ben niet door de selectie heen gekomen. Nu wil ik eerst een andere sociale opleiding volgen, en dan in het tweede jaar Toegepaste Psychologie instromen. Kan dit?

Dit is niet mogelijk. Je kunt alleen in het tweede jaar instromen met een volledig behaalde propedeuse Toegepaste Psychologie. Met iedere andere hbo-/wo-propedeuse ben je alleen toelaatbaar voor deelname aan de selectie voor het eerste jaar. Toelating in het tweede jaar hangt af van het aantal beschikbare plekken.

Ik heb een havodiploma C&M zonder wiskunde, maar wil echt graag Toegepaste Psychologie studeren. Wat nu?

Om toelaatbaar te zijn dien je je wiskunde te 'repareren'. Je kunt dit doen middels privéonderwijs, of via de deficiëntiecursus van de HvA: deze cursus richt zich specifiek op de benodigde wiskunde voor de opleiding. Het volgen van deze cursus geeft geen garantie op een plek, het is alleen een traject om toelaatbaar te zijn tot de selectie. Kijk voor meer informatie bij Deficiëntie- en opfriscursussen.

Ik heb een mbo-diploma op niveau 4 en wil graag Toegepaste Psychologie studeren. Nu heb ik weinig wiskunde-ervaring. Is dat een probleem?

Gedurende je hele opleiding volg je vakken die gebaseerd zijn op wiskunde A, en dus statistische kennis van je vragen. Als je weet dat je dit lastig gaat vinden, raden we je aan om tóch een wiskunde deficiëntiecursus te volgen om te voorkomen dat dit je struikelvakken worden. Kijk voor meer informatie bij Deficiëntie- en opfriscursussen