Hogeschool van Amsterdam

Studiebelasting

Contacttijd

De contacttijd bij de opleiding bestaat onder meer uit hoor- en werkcolleges, stagebegeleiding, studieloopbaanbegeleiding en tentamens. Het aantal contacturen per week in het eerste jaar is circa 9 uur. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten.

Zelfstudie

Naast de contacttijd besteed je ca. 15 tot 20 uur alleen of met medestudenten aan zelfstudie (projecten, onderzoeken, opdrachten en voorbereiding van lessen en tentamens).

Lesdagen

De lessen van het eerste studiejaar worden geroosterd op woensdagen tussen 08.30 en 22.00 uur. Daarnaast loopt je één dag in de week stage op een opleidingsschool. Dit is meestal de dinsdag.

Studiepunten

De studie omvat in totaal 180 studiepunten. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd.

Bindend Studieadvies (BSA)

In het eerste studiejaar moet je bij de HvA minimaal 50 van de 60 studiepunten halen om door te mogen naar het tweede studiejaar. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Haal je niet dit minimale aantal studiepunten, dan geeft de HvA je een bindend afwijzend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 22 november 2017