Hogeschool van Amsterdam

Studiebelasting

Communicatie

Deze opleiding biedt studenten gemiddeld 16 contacturen per week in het eerste studiejaar. Een studiejaar bevat 42 lesweken. Een contactuur wordt uitgedrukt in onderwijsuren van 50 minuten.

Onder contacttijd vallen onder meer hoor- en werkcolleges, projectbegeleiding en studiebegeleiding. Aanwezigheid tijdens de contacturen is noodzakelijk om het onderwijs goed te kunnen volgen. De contacturen zijn slechts een deel van de tijd die je aan je studie besteedt. In totaal ben je per week zo’n 40 uur met je studie bezig.

Zelfstudie-uren

Naast de contacttijd besteed je ca. 24 uren alleen of met mede- studenten aan projecten en onderzoeken, maak je opdrachten en bereid je je voor op lessen en tentamens door middel van zelfstudie.

In het eerste studiejaar sturen de docenten zowel op de inhoud als de manier waarop je leert. Daarna wordt er steeds meer een beroep op je zelfstandigheid gedaan.

Doorstromen naar het tweede jaar

In het eerste studiejaar moet je bij de HvA 60 studiepunten halen. Haal je minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Samen met je studiebegeleider bespreek je dan of je bij een andere opleiding beter op je plek bent. Meer informatie over BSA vind je op de pagina Bindend Studieadvies (BSA).

Heb je voor alle studieonderdelen gemiddeld een acht of meer, dan krijg je het predicaat cum laude. 

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 8 september 2017