Hogeschool van Amsterdam

Jaar 2

Voeding en Diëtetiek

Tijdens het eerste semester benader je elke opdracht vanuit één van de 3 afstudeerrichtingen. In het tweede semester focus je je op de door jou gekozen afstudeerrichting.

Semester 1

Het eerste semester in jaar 2 valt onder het brede basisprogramma van de opleiding. Je benadert elke opdracht vanuit één van de drie afstudeerrichtingen. Je maakt een ondernemingsplan voor een eigen diëtistenpraktijk, brengt advies uit aan locatiemanagers over de inrichting van een supermarkt of je introduceert een nieuwe dienst zoals een app voor het bijhouden van een eetdagboek. Het ontwikkelen van een nieuw product op de Nederlandse of Europese markt is ook een keuzemogelijkheid. 

Semester 2: Nutrition & Dietetics

Kies je voor de richting Nutrition & Dietetics dan specialiseer je je tot diëtist. In alle studieonderdelen ga je aan slag met opdrachten en casuïstiek uit de beroepspraktijk. In dit semester komen deze onderwerpen vooral uit de eerstelijnszorg, zorg waarvoor mensen geen verwijzing van de huisarts nodig hebben.

Je werkt aan de specifieke kennis, vaardigheden en houding (beroepscompetenties) die een diëtist nodig heeft. Na het afronden van je studie (inclusief stage) mag je de BIG-geregistreerde titel diëtist voeren.

Je krijgt vakken zoals: 

  • Diëtistisch Consult (je begeleidt iemand uit jouw eigen omgeving met overgewicht)
  • Cardio Vasculair Risicomanagement (de gevolgen van teveel eten en te weinig beweging: hart-en vaatziekten)
  • Evidence Based Handelen (voedingszorg gebaseerd op de wensen en mogelijkheden van de cliënt en wetenschappelijk onderbouwde kennis)

Semester 2:  Nutrition & Health Promotion

Bij de richting Health Promotion staat voorlichting centraal. Je werkt aan de specifieke kennis, vaardigheden en houding (beroepscompetenties) die een diëtist/voedingskundige nodig heeft.

Je krijgt vakken zoals:

  • Communicatie en Journalistiek (teksten leren schrijven voor folders, websites, blogs, vaktijdschriften etc.)
  • Werken met Groepen (cursussen leren geven op het gebied van voeding en gedrag ter preventie van welvaartsziekten)
  • Psychologie (cliënten leren coachen bij gedragsverandering)

Semester 2: Nutrition & New Product Management

Bij de afstudeerrichting Nutrition & New Product Management ligt de focus op het signaleren van (toekomstige) trends en behoeften van verschillende doelgroepen. Ook richt je je op het ontwikkelen, testen en vermarkten van nieuwe producten. 

Gezondheid, vitaliteit en duurzaamheid staan steeds vaker voorop bij het ontwikkelen en vermarkten van nieuwe voedingsmiddelen. Bij Nutrition & New Product Management vormt daarnaast de internationale context van de voedingsmiddelenindustrie het uitgangspunt. 

Je krijgt vakken zoals:

  • Marketing en Productontwikkeling (marketingplan voor een innovatief voedingsconcept)
  • Consumer & Sensory Science (consumentenonderzoek)
  • Nutrition & Food Processing (de bewerkingsprocessen tijdens de productie van voedingsmiddelen)
Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 25 juni 2020