Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Toelatingseisen

Heb je een havo-, vwo- of mbo 4-diploma? Dan heb je de juiste vooropleiding voor Voeding en Diëtetiek. Na jouw inschrijving ontvang je een uitnodiging voor de online studiekeuzecheck. Zo ontdek je of je een goed beeld hebt van de opleiding en wat je verder kunt doen om je voor te bereiden.

VooropleidingToelatingseisenOpmerkingen
Havo of vwoToelaatbaar met alle profielenGeen scheikunde in je pakket? Zorg dat je kennis hierover bijspijkert in jaar 1, maar het liefst al daarvoor.
Mbo 4Toelaatbaar met mbo 4-diploma met datum voor 1 september 2024Geen vrijstellingen mogelijk voor op het mbo-behaalde vakken.
Hbo of woToelaatbaarMet een propedeusediploma (hbo of wo) kun je vrijstelling(en) aanvragen bij de examencommissie van de opleiding voor afgeronde vakken. Doe dit voor de start van elk semester.

21 jaar of ouder?

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je op grond van je leeftijd deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek. Dit toelatingsonderzoek toetst of je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt voor het volgen van een hbo-opleiding. Bekijk de onderdelen van het 21+-toelatingsonderzoek Voeding en Diëtetiek.

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma? Vraag de afdeling Studentenzaken dan om jouw diploma te waarderen. Het vereiste taalvaardigheidsniveau is Staatsexamen NT2-II. Je diploma moet voor de start met je opleiding gewaardeerd worden. Dit gebeurt door de diplomawaardeerders van het International Office (Studentenzaken). 

Lees meer over diplomawaardering

Voorbereidende cursussen

Je hebt bij de HvA verschillende mogelijkheden:

  • Je volgt vakken (inclusief toetsen) waarin je geen eindexamen hebt gedaan, maar die je nodig hebt voor toelating tot een opleiding (deficiëntie).
  • Je wilt je kennis opfrissen voor vakken waarin je eindexamen hebt gedaan (bijspijkeren).
  • Je hebt een mbo 4-diploma en wilt je kennis over 1 of meerdere vakken opfrissen (bijspijkeren).

Lees meer over deficiëntie- en opfriscursussen.

Taalschakeltraject

Wil je je voorbereiden op het Staatsexamen NT2 programma II en/of mis je een vak op je buitenlandse diploma met minimaal havo 5-niveau? Volg dan het voorbereidende Taalschakeltraject.

Instromen jaar 2

Bij Voeding en Diëtetiek aan de HvA kun je instromen aan het begin van jaar 2 met een afgeronde hbo-propedeuse Voeding en Diëtetiek met dezelfde croho-naam (Voeding en Diëtetiek). Let op: de hbo-opleidingen Voeding en Diëtetiek in Nederland bieden niet dezelfde lesstof aan in jaar 1. Wil je bij Voeding en Diëtetiek aan de HvA instromen in jaar 2? Zorg dan dat je zelf eventuele tekorten wegwerkt.

Stappen voor instroom jaar 2

  • Stuur een mail naar examencommissievoeding@hva.nl met daarin het verzoek om in te stromen in jaar 2.
  • Je ontvangt een uitnodiging voor een assessment en motivatiegesprek.
  • Heb je het assessment en motivatiegesprek met goed gevolg afgelegd én je propedeuse voor 31 augustus overhandigd? Dan kun je starten in jaar 2. 
Schrijf je in voor Voeding en Diëtetiek