Hogeschool van Amsterdam

Studielast

Voeding en Diëtetiek

Bij de opleiding Voeding en Diëtetiek heb je minimaal 20 contacturen per week in het eerste studiejaar. Een studiejaar bevat 42 lesweken per jaar.

Contactuur

De contacttijd bestaat uit colleges, practica en project- en studiebegeleiding. Een contactuur is een onderwijsuur van 60 minuten.

Zelfstudie

Naast de contacttijd besteed je ca. 20 uur alleen of met medestudenten aan projecten, onderzoek, opdrachten en bereid je je voor op lessen en tentamens.

Bindend studieadvies (BSA)

Per studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Haal je in het eerste jaar van de opleiding minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Met je studiebegeleider bespreek je dan of je bij een andere opleiding beter op je plek bent. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Lees meer over de BSA-norm.

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 9 juni 2020