Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma - Jaar 2 en 3

Human Resource Management Deeltijd

In het tweede en derde jaar staat het vormen van beroepsbekwaamheid centraal. De lessen staan in het teken van de specifieke taken en verantwoordelijkheden van de HR-professional.

Tweede jaar

De volgende onderwerpen en beroepstaken krijg je in het tweede jaar:  HR-strategie, de HR functie in organisaties, cultuur en leiderschap, strategische personeelsplanning (o.a. recruitment en werving en selectie, duurzame inzetbaarheid), performance management, HR analytics, talentmanagement, motivatie en betrokkenheid, verzuim en re-intergratie, benefits en werkrelaties. Gedurende dit jaar staan zowel kennis, vaardigheden als de benodigde houding van jou als toekomstige HR-professional centraal.

Deeltijdstudent Bas:

‘'De colleges hadden veel interactie en veel voorbeelden uit de praktijk. Dit maakte de stof levendig. Het maken van het jaarplan is zeer leerzaam, doordat je hierbij de behandelde tools concreet gaat toepassen.’'

Derde jaar

In het derde jaar ga je de competenties van een HR-professional verder uitwerken, door in te gaan op de rol van de HR-professional in strategievorming, de interne adviesrol en de bijdrage aan verandertrajecten. Met de vraagstukken die je in dit jaar krijgt, laat je zien dat je competent kunt handelen in complexe vraagstukken, waarbij je je visie op het vak HR kan verwoorden en hiernaar kunt handelen. Je laat zien dat je strategisch kunt denken en interveniëren en je weet om te gaan met de dilemma’s die je tegenkomt.

Lees meer over de vakken per studiejaar in de Studiegids.

Terug naar opleidingspagina HRM Deeltijd

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 17 januari 2020