Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studieprogramma - Jaar 1

De vierjarige deeltijdopleiding Human Resource Management is opgebouwd uit themagerichte modules en semesters. De beroepspraktijk en het ontwikkelen van competenties - twee belangrijke uitgangspunten - lopen als een rode draad door de gehele opleiding.

Verder studeren in deeltijd - Hoe is de studie?

Studieopbouw

De deeltijdopleiding Human Resource Management is thematisch opgebouwd. De employee journey en HRM-werkgebieden komen terug in zowel semesters van een half jaar als blokken van 10 weken. De twee belangrijkste uitgangspunten bij deze deeltijdopleiding zijn: de beroepspraktijk als leeromgeving en het ontwikkelen van competenties. Persoonlijk Leiderschap vormt een rode draad in de opleiding. De opgedane kennis kun je direct toepassen in je werkomgeving.

De beroepspraktijk: vandaag leren, morgen doen

De deeltijdopleiding Human Resource Management is een beroepsgerichte opleiding. Elk semester richt zich op een kerntaak uit de beroepspraktijk. Je krijgt les van vakkundige docenten uit het bedrijfsleven. Zij leren je hoe je beleidsadviezen opstelt, HRM-verbeterplannen maakt en personeelsgesprekken voert. De kennis die je opdoet, kun je direct toepassen op je werkplek. Je werkgroep (klas) bestaat gemiddeld uit 20 studenten. 

Competentiegericht onderwijs

Wil je succesvol zijn in een hbo-functie, dan heb je ook professionele vaardigheden nodig. Gedurende je opleiding ontwikkel je acht competenties: 

- Persoonlijk leiderschap
- Probleemoplossend vermogen
- Communiceren
- Ethisch vermogen
- Ondernemend vermogen
- Organiserend vermogen
- Samenwerken
- Innovatief vermogen

Dat gebeurt niet alleen tijdens colleges, workshops en projecten. Maar ook op je werkplek en privé ben je hiermee bezig.

Jaar 1

Het propedeusejaar staat in het teken van organisatie-inrichting, het functioneren van organisaties en hoe je daarin als professional een stevige bijdrage levert aan het succes van jouw organisatie.

Semester 1: Organisatieverkenning

In het eerste semester verken je de organisatie en haar onderdelen. Daarbij krijg je inzicht  in de complexiteit van organisaties en je leert een organisatie op een kritische,  gedegen en geloofwaardige manier te onderzoeken. Daarnaast ga je je eigen professionaliteit verkennen en krijg je inzicht in je persoonlijke en professionele ambities en hoe je deze kunt realiseren.

Je krijgt opdrachten waaraan je zelfstandig en soms in groepen moet werken. Deze opdrachten moet leiden tot een product, waar je kennis en inzicht, je vaardigheden en voor het beroep noodzakelijke houding, wordt beoordeeld. Uiteindelijk gaat het er om dat je beroepsbekwaam wordt. De opdrachten die je krijgt:

  • Je organiseert een rondleiding in je organisatie over de ambities van je organisatie.
  • Je ontwerpt een organisatie waar alle partijen zich in kunnen vinden en presenteert die ideeën aan andere professionals.
  • Je maakt een probleemanalyse van een vraagstuk in je organisatie.

Deze opdrachten zijn tevens input bij jouw persoonlijke speurtocht naar je ambities en de stappen die je moet zetten om die ambities waar te maken.

Resultaat na dit semester:

  • inzicht  in de complexiteit van organisaties en organiseren.
  • een organisatie op een kritische,  gedegen en geloofwaardige manier onderzocht.
  • Meer inzicht in jouw persoonlijke en professionele ambities en de manier waarop die kunnen worden gerealiseerd.

Reacties van studenten op dit semester

‘'Hoewel we pas vier weken bezig zijn, heb ik nu al een totaal andere kijk op mijn organisatie gekregen.'’ 
'‘In het begin vroeg ik me af waarom ik de organisatie moest beschrijven waarin ik dagelijks rondloop. Maar achteraf zie ik dat er veel dingen zijn waar ik nooit aandacht voor had en was het enorm leerzaam.’'

Semester 2: Managen & Organiseren

Iedere organisatie is anders, er is niet één goede manier van organiseren en managen. In dit semester gaan we op zoek naar de diversiteit die er bestaat op het gebied van managen en organiseren. Daarbij kijken we bijvoorbeeld naar manieren waarop je organisaties inricht, processen herinricht en projecten aanstuurt. Het gaat dan niet alleen maar om het aan de tekentafel bedenken van bijvoorbeeld een goed proces of projectplan, maar het ook daadwerkelijk uitvoeren. Met aandacht voor de rol van de medewerkers daarin: wat motiveert mensen? Hoe kan je samenwerking stimuleren? Hoe geef je leiding aan mensen (inclusief jezelf)?  Resultaat na dit semester: Een uitgevoerd project waarmee je jouw eigen organisatie verbetert.

Reacties van studenten:

"Heldere colleges en trainingen door enthousiaste docenten met passie voor het vak, waarin je veel constructieve feedback krijgt."
"De adviezen en de feedback die ik van de docent kreeg, zijn waardevol voor mij geweest. Deze heb ik kunnen toepassen in een assessment, waarbij ik in een rollenspel de rol van manager had. Uiteindelijk heb ik het ook gebruikt in het voeren van mijn échte sollicitatiegesprek voor een managementfunctie: Dat is gelukt en ik heb de baan gekregen!"


Met behulp van de Studiegids kan je de opdrachten per module bekijken en zelf toetsen (in samenspraak met de werkgever) of je de opdrachten binnen je organisatie kan uitvoeren.

Bekijk de studiegids
(opent in nieuw venster)

Titel en diploma

Na de succesvolle afronding van de opleiding Human Resource Management mag je de titel Bachelor of Arts (BA) voeren.

Jaar 2, 3 en 4
Werken en studeren
Cursusaanbod
Download hier de opleidingsflyer
(opent in nieuw venster)