Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Jaar 2, 3 en 4

Hoe ziet het studieprogramma eruit in jaar 2, 3 en 4? In het tweede en derde jaar staat het vormen van beroepsbekwaamheid centraal. De lessen staan in het teken van de specifieke taken en verantwoordelijkheden van de HR-professional. In het laatste studiejaar heb je de mogelijkheid accenten te leggen welke type HR-professional jij wilt zijn. Je kunt kiezen uit uiteenlopende minor-modules (keuzeprogramma).

Jaar 2

In het tweede studiejaar staan de belangrijkste elementen van de employee journey centraal: Strategisch HRM, Recruitment en Onboarding, Duurzame inzetbaarheid en het inrichten en vormgeven van waardevolle arbeidsrelaties. De beroepstaken die aan bod komen zijn het ontwikkelen van een visie op de rol en de toegevoegde waarde van (Strategisch) Human Resource Management en hierover adviseren, het vormgeven van het werving en selectieproces, met oog voor arbeidsmarkt, employer branding en toekomstgericht mensen aantrekken, het vormgeven van duurzaam inzetbaarheidsbeleid en arbeidsrelaties, het voeren van selectie, ontwikkel en selectiegesprekken. Naast onderwerpen als performance management, talentmanagement, motivatie en betrokkenheid, verzuim en reintegratie, Arbeidsrecht, HR-analytics, cultuur en leiderschap staan ook vaardigheden en de benodigde houding van jouw als toekomstig HR professional centraal.

Deeltijdstudent Bas:

‘'De colleges hadden veel interactie en veel voorbeelden uit de praktijk. Dit maakte de stof levendig. Het maken van het jaarplan is zeer leerzaam, doordat je hierbij de behandelde tools concreet gaat toepassen.’'

Jaar 3

In het derde jaar ga je de skills van een HR-professional verder uitwerken, door in te gaan op de rol van de HR-professional als adviseur en veranderaar. Met de vakgebieden uit jaar twee in je rugzak ga je in de modules Adviseren en Veranderen onderzoeken hoe je écht verschil kan maken in organisaties.

Minor

De tweede helft van dit jaar is de vrije minorruimte. Uit het aanbod van interne of externe minoren maak je een keuze waarmee je kunt verbreden of verdiepen. Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om je coaching-skills te verdiepen. Of juist om je kennis over HR analytics te vergroten. Je hebt hier de ruimte om je vakmanschap een eigen kleur te geven door verdieping of verbreding aan te brengen. Je kiest 1 minor van 30 ECTS of 2 minoren van 15 ECTS. Er kunnen wel  inhoudelijke toelatingseisen gesteld kunnen worden door een minor.

Jaar 4

In het vierde jaar staat het onderwerp 'integratie' centraal. Je gaat je verdiepen in leiderschap en strategie. Je ontwikkelt een integrale kijk op organisatievraagstukken, en je laat zien dat je als HRM-er voldoende competent bent om aan de slag te gaan met complexe vraagstukken en deze op te lossen. Dit doe je door je strategische manier van denken, die je je eigen hebt gemaakt. Met de vraagstukken die je in dit jaar krijgt, laat je zien dat je competent kunt handelen in complexe vraagstukken, waarbij je je visie op het vak HR kan verwoorden en hiernaar kunt handelen. Je laat zien dat je strategisch kunt denken en interveniëren en je weet om te gaan met de dilemma’s die je tegenkomt.

In het laatste semester rond je de opleiding af met een ‘proeve van bekwaamheid’. Die bestaat uit het zelfstandig uitvoeren van een complexe opdracht en een eindassessment.

Lees meer over de vakken per studiejaar in de Studiegids.

 

Jaar 1
Werken en studeren
Waarom deze opleiding?
Cursusaanbod