Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Verhaal

Mieke over HRM studeren in deeltijd

Student aan het woord - Mieke de Meijer

Testimonial Mieke de Meijer HRM dt

'Een deeltijdstudie is een goede stok achter de deur om scherp en actueel te blijven tijdens je carrière.'

'Het is goed om tijdens je carrière jezelf scherp te houden en actueel te blijven. Omdat dat er vaak bij inschiet, is een deeltijdstudie een goede stok achter de deur. Verder biedt een deeltijdstudie de kans om met behulp van zelfreflectie en feedback van medestudenten en docenten, verkeerd gedrag af te leren en op een onderbouwde manier te vervangen door beter gedrag.

Jezelf ontwikkelen

De opbouw van de opleiding vind ik erg goed: het een volgt het ander logisch op. De integratie van Bedrijfskunde en HRM geeft de studie extra toegevoegde waarde. Het schrijven van rapporten wordt goed aangeleerd en het persoonlijk ontwikkelplan dat tijdens de studie moet worden gemaakt, geeft veel zelfinzicht en een goede houvast bij de eigen professionalisering.
Het is fantastisch om je eigen ontwikkeltraject te doorlopen met medestudenten, die evenals jijzelf graag willen leren, niet alleen van de docent, maar ook van elkaar. Daar komt bij dat het supergezellig is en je elkaar door en door leert kennen.

Eigen inbreng tijdens colleges wordt gewaardeerd en initiatieven beloond. Naar de studenten wordt echt geluisterd. Over het algemeen is de deeltijdstudie strak georganiseerd en wordt aan het begin van het semester een studieplanning afgegeven. Wat minder handig is en beter kan, is dat er in sommige semesters slechts per week wordt opgegeven wat je moet voorbereiden.

Combinatie werk, studie en privé

Ik ben directiesecretaresse bij VolkerInfra, een onderdeel van het VolkerWessels concern. Wij voeren  multidisciplinaire infrastructuurprojecten uit, zoals de renovatie van de Galecopperbrug in Utrecht en de uitbreiding van de A1-A6 Diemen-Almere. De inframarkt is een dynamische, projectmatige markt waarin vakmanschap en flexibiliteit hand in hand gaan. Het is een uitdaging om mijn HRM-studie te combineren met mijn werk en privéleven. Met een goede planning, de nodige discipline en plezier in het leren, is het goed vol te houden.

Praktijkgericht

De opleiding bevalt me boven verwachting goed. De colleges en opdrachten zijn van hoog niveau en bevatten een mooie balans tussen theorie en praktijk.
Er zijn nauwe contacten tussen de opleiding en het bedrijfsleven, hetgeen te merken is in de colleges. De rapporten die je elk semester schrijft zorgen dat je de vertaalslag van de theorie naar de praktijk leert maken, een kans die je in je werk niet altijd krijgt. Je ontwikkelt jezelf veel sneller door je beroepservaring in te brengen.'