Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Toelatingseisen

Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je in het bezit bent van een havo- of vwo of mbo niveau 4-diploma. Er gelden geen extra eisen. Werk in een relevant beroepenveld is belangrijk. Er is geen stage in de deeltijdopleiding opgenomen en dat betekent dat de verschillende opdrachten uitgevoerd moeten worden in het bedrijf of de organisatie waar je werkt.

Mbo-diploma niveau 4

Met een mbo-diploma niveau 4 kun je een hbo-opleiding starten, er zijn geen aanvullende eisen. Er worden geen vrijstellingen verleend voor op het mbo behaalde vakken.

Let op! Alleen studenten met een mbo-diploma behaald en voorzien van een diplomadatum vóór 1 september 2024 zijn toelaatbaar tot de opleiding in studiejaar 2024-2025.

Relevante werkomgeving

De deeltijdopleiding is ingericht rondom een beroep. Theorie wordt direct vertaald in beroepsproducten. De kans dat je de opleiding succesvol afrondt, is daarom groter wanneer je:

- in een relevante sector werkt op beginnend hbo-niveau
- redelijk zelfstandig werkt
- regelmatig samenwerkt met collega's
- tijdens je dagelijkse werkzaamheden in- of externe klantencontacten hebt
- je competenties kunt ontwikkelen en beroepsproducten kunt maken
- het Nederlands goed beheerst (instroomniveau is B2, uitstroom is C1)

Met behulp van de Studiegids kan je de opdrachten per module bekijken en zelf toetsen (in samenspraak met de werkgever) of je de opdrachten binnen je organisatie kan uitvoeren.

Bekijk de studiegids

21 jaar of ouder?

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je op grond van je leeftijd deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek. Dit toelatingsonderzoek toetst of je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt voor het volgen van een hbo-opleiding. Bekijk de onderdelen van het 21+-toelatingsonderzoek Human Resource Management Deeltijd.

Voorbereidende cursussen

Je hebt bij de HvA verschillende mogelijkheden:

  • Je volgt vakken (inclusief toetsen) waarin je geen eindexamen hebt gedaan, maar die je nodig hebt voor toelating tot een opleiding (deficiëntie).
  • Je wilt je kennis opfrissen voor vakken waarin je eindexamen hebt gedaan (bijspijkeren).
  • Je hebt een mbo 4-diploma en wilt je kennis over 1 of meerdere vakken opfrissen (bijspijkeren).

Lees meer over deficiëntie- en opfriscursussen.

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma? Vraag de afdeling Studentenzaken dan om jouw diploma te waarderen. Het vereiste taalvaardigheidsniveau is Staatsexamen NT2-II. Je diploma moet voor de start met je opleiding gewaardeerd worden. Dit gebeurt door de diplomawaardeerders van het International Office (Studentenzaken). 

Lees meer over diplomawaardering

Taalschakeltraject

Wil je je voorbereiden op het Staatsexamen NT2 programma II en/of mis je een vak op je buitenlandse diploma met minimaal havo 5-niveau? Volg dan het voorbereidende Taalschakeltraject.

Vrijstellingen op basis van diploma's of werkervaring

Door eerder afgeronde opleidingen en/of werkervaring kun je in aanmerking komen voor vrijstellingen. In alle gevallen bepaalt de examencommissie van de opleiding per individu of er sprake kan zijn van studieduurverkorting en/of vrijstellingen. 

Meer over vrijstellingen

Inschrijving na studie-onderbreking?

Heb je je studie onderbroken en wil je toch weer starten met je studie? Dat kan. Je moet dan contact opnemen met de examencommissie (excie.mo@hva.nl)  en aangeven welke (tentamen)resultaten je tijdens je studie hebt behaald. De examencommissie beoordeelt jouw resultaten en geeft aan of je kunt starten met de module van je keuze. 

  • Wil je in september starten? Dan is de deadline voor dit verzoek 1 augustus.
  • Wil je in februari starten? Dan doe je dit verzoek uiterlijk 1 januari.

Ook vragen we je een mail te sturen naar deeltijd.economie@hva.nl (uiterlijk 19 december als je in februari wilt starten, 15 juli als je in september wilt starten) om aan te geven dat je met de desbetreffende module wilt starten. Dan ben je gegarandeerd van deelname aan de module.

Onderdelen 21+-toelatingsonderzoek
Schrijf je in voor deze opleiding