Hogeschool van Amsterdam

Studiebelasting

Human Resource Management Deeltijd

Bij deze opleiding heb je per studiejaar minimaal 6 contacturen per week. Een studiejaar bevat 40 lesweken per jaar.

Contacttijd

De contacttijd bij de opleiding bestaat uit colleges, trainingen en practica. Het aantal contacturen per week is voor ieder studiejaar 6.

Zelfstudie

Naast de contacttijd besteed je ca. 14 uren alleen of met mede- studenten aan projecten en onderzoeken, maak je opdrachten en bereid je je voor op lessen en tentamens door middel van zelfstudie. Naast de uren thuis, besteed je een significant deel van de zelfstudie-uren op je werkplek aan voor de werkgever en opleiding relevante opdrachten, onderzoek en voorbereiding van de lessen.

Collegedagen 

Een voordeel van onze deeltijdopleiding is dat je kunt per semester kiezen op welke dagen je college volgt. Je kunt kiezen tussen dinsdag- en donderdagavond (18:40 - 22:00 uur) of de zaterdag (10:00 - 16:40 uur). Incidenteel worden er op woensdagavond hertentamens en workshops in het kader van de Persoonlijke Professionalisering en afstuderen aangeboden.

Bindend studieadvies

In het eerste studiejaar moet je bij de HvA 60 studiepunten halen. Haal je minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Afhankelijk van vooropleiding, kennis en ervaring kan deze studietijd per persoon verschillen. We bespreken dit graag met je tijdens het intakegesprek. Lees meer over de BSA-norm

Studie versnellen? Verzilver je werkervaring!

Bij onze vierjarige deeltijdopleiding gaan we ervan uit dat je werkervaring hebt. Ons onderwijs sluit daarop aan. Heb je ruime werkervaring op hbo-niveau? Dan kun je wellicht gebruik maken van Leerweg Onafhankelijk Toetsen (LOT). Je toont dan via een assessment aan dat je de leeruitkomsten van dat onderdeel al voldoende beheerst. Dat doe je voordat het onderwijsonderdeel start. Als bewijsmateriaal kun je bijvoorbeeld je werkervaring, scholing, cursussen en trainingen opvoeren.

Haal je via LOT een voldoende? Dan kan dat tijdswinst opleveren; je kunt dan namelijk die onderwijsonderdelen van het studieprogramma overslaan en daardoor je studie versnellen. Het is goed om te weten dat het assessment een stevig traject is; je moet kunnen aantonen dat je over de gewenste kennis en vaardigheden beschikt.

Wil je voor LOT in aanmerking komen en meer weten over de procedure? Bespreek dit met één van onze medewerkers tijdens de Studiekeuzecheck (SKC) of tijdens de opleiding met de studieadviseur.

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 15 juli 2020