Hogeschool van Amsterdam

Forensisch Onderzoek

Bachelor, voltijd

Tijdens de vierjarige opleiding Forensisch Onderzoek leer je onderzoek doen naar de toedracht van een misdrijf of incident. Dit doe je met behulp van natuurwetenschappelijke onderzoeks- en opsporingstechnieken.

Voor wie?

  • Je vindt natuurwetenschappelijke vakken (biologie, natuurkunde, scheikunde) leuk.
  • Je bent onderzoekend van aard.
  • Je bent precies.
  • Je bent sociaal vaardig en kunt goed samenwerken.

De opleiding richt zich op de gebieden waarop een forensisch onderzoeker werkzaam is. Je krijgt vakken als Scheikunde, Natuurkunde, Biologie en Forensische Opsporingsmethoden. Jaar 1 is oriënterend. In jaar 1 en 2 leer je een brede basis, met veel aandacht voor de praktijk. In jaar 3 loop je stage en doe je beroepsopdrachten en een minor. In jaar 4 verdiep je je verder in de theorie. Je krijgt projecten en doet een afstudeeropdracht.

Lees meer

Bij deze opleiding heb je minimaal 18 contacturen per week in het eerste studiejaar. Een studiejaar bevat 42 lesweken per jaar. Een contactuur is een onderwijsuur (van 50 minuten) waarbij een docent aanwezig is

Lees meer

Beroepen waarin je met behulp van natuurwetenschappelijke onderzoeks- en opsporingstechnieken, onderzoek doet naar sporen op de ‘plaats delict’ en in laboratoria. Mogelijke beroepenwereld: de politie, het Nederlands Forensisch Instituut, de advocatuur, keuringsdiensten en chemische en medische laboratoria.

Lees meer

Diploma havo, vwo, mbo-4 met kennis van de natuurwetenschappelijke vakken biologie, schei- en natuurkunde, of een vergelijkbaar buitenlands diploma. Aanvullende eisen staan in het toelatingsschema.

Lees meer

Schrijf je uiterlijk op 15 januari 2020 in via Studielink. Hiervoor heb je een DigiD nodig. Het aanvragen en verkrijgen van een DigiD duurt ca. 5 werkdagen. Na inschrijving doe je mee aan een selectie. Je ontvangt hiervoor een uitnodiging van de opleiding. Omdat er elk jaar meer inschrijvingen zijn dan studieplaatsen, heeft Forensisch Onderzoek een numerus fixus: een beperkt aantal opleidingsplaatsen (100).

Lees meer
Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Gepubliceerd door  Faculteit Techniek