Hogeschool van Amsterdam

Forensisch Onderzoek

Bachelor, voltijd

Tijdens de vierjarige opleiding Forensisch Onderzoek leer je onderzoek doen naar de toedracht van een misdrijf of incident. Dit doe je met behulp van natuurwetenschappelijke onderzoeks- en opsporingstechnieken.

De opleiding richt zich op drie gebieden waarop een forensisch onderzoeker werkzaam is: onderzoek op de plaats delict, het plannen en uitvoeren van forensisch onderzoek in het laboratorium en (proces)management (het bewaken van de ‘chain of custody’ en de ‘chain of evidence’). Je krijgt vakken als Scheikunde, Natuurkunde, Biologie en Forensische Opsporingsmethoden. Het eerste jaar heeft vooral een oriënterend karakter. Samen met het tweede jaar biedt het een brede basis, met veel aandacht voor de praktijk. In het derde jaar doe je zes maanden stage of beroepsopdrachten uit de praktijk en een minor van een half jaar. De eerste helft van het vierde jaar verdiep je je verder in de theorie en heb je projecten. Je sluit je studie in het vierde jaar af met een afstudeerproject van een half jaar.

Lees meer

Deze opleiding biedt studenten 18 contacturen per week in het eerste studiejaar. Een studiejaar bevat 42 lesweken.

Lees meer

Beroepen waarin je met behulp van natuurwetenschappelijke onderzoeks- en opsporingstechnieken, onderzoek doet naar sporen op de ‘plaats delict’ en in laboratoria. Mogelijke beroepenwereld: de politie, het Nederlands Forensisch Instituut, de advocatuur, keuringsdiensten en chemische en medische laboratoria.

Lees meer

Diploma havo, vwo, mbo-4 met kennis van de natuurwetenschappelijke vakken biologie, schei- en natuurkunde, of een vergelijkbaar buitenlands diploma. Aanvullende eisen staan in het toelatingsschema.

Lees meer

Schrijf je uiterlijk op 15 januari in via hva.studielink.nl met je DigiD. Reken op minimaal vijf werkdagen voor de aanvraag van een DigiD. Na inschrijving doe je mee aan een selectie. Je ontvangt hiervoor een uitnodiging van de opleiding. Omdat er elk jaar meer inschrijvingen zijn dan studieplaatsen, heeft Forensisch Onderzoek een numerus fixus: een beperkt aantal opleidingsplaatsen (70).

Lees meer

Studenten en docenten aan het woord

Studenten en docenten vertellen hieronder over de vakken die je krijgt, de stages en je mogelijkheden na deze opleiding en ze geven jou tips als startende student. 

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek