Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Toelatingseisen

Je bent toelaatbaar als je in het bezit bent van een havo- of vwo-diploma of een mbo-diploma op niveau 4. Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen voor havo en vwo. Kijk hiervoor in het onderstaande schema. 

Aanvullende eisen
N&TN&GE&MC&M
HavoGeen extra eisenNatuurkunde, Natuur
Leven en Technologie of Onderzoek en Ontwerpen

Scheikunde + Natuurkunde of Natuur
Leven en Technologie of Onderzoek en Ontwerpen 

Scheikunde + Wiskunde A of Wiskunde B + Natuurkunde of Natuur
Leven en Technologie of Onderzoek en Ontwerpen

VwoGeen extra eisenNatuurkunde, Natuur
Leven en Technologie of Onderzoek en Ontwerpen

Scheikunde + Natuurkunde of Natuur
Leven en Technologie of Onderzoek en Ontwerpen

Scheikunde + Wiskunde A of Wiskunde B + Natuurkunde of Natuur
Leven en Technologie of Onderzoek en Ontwerpen

Vooropleiding

Toelatingseisen

Opmerkingen

Mbo 4Toelaatbaar met mbo 4-diploma met datum voor 1 september.Geen vrijstellingen mogelijk voor op het mbo-behaalde vakken.
Hbo of woToelaatbaarMet een diploma van je propedeuse (hbo of wo) kun je vrijstelling(en) aanvragen bij de examencommissie van de opleiding voor afgeronde vakken. Doe dit voor de start van elk semester.

Er zijn 100 opleidingsplaatsen (numerus fixus)

Forensisch Onderzoek heeft een beperkt aantal opleidingsplaatsen (numerus fixus), omdat er meer aankomende studenten zijn dan plaatsen (100). Daarom vindt er een selectie plaats.

Aanbevelingen

Heb je een N&T profiel en wil je de kans op succesvolle afronding van je opleiding vergroten? Kies Biologie erbij, als jouw school die mogelijkheid biedt. Heb je het profiel N&G ? Kies dan Natuurkunde.

21 jaar of ouder

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het 21+ toelatingsonderzoek. Dit toelatingsonderzoek toetst of je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt voor het volgen van een hbo-opleiding. Bekijk de onderdelen van het 21+ toelatingsonderzoek Forensisch Onderzoek.

Deelcertificaten 

Als je niet aan de toelatingseisen voldoet, dan kun je, als die eis geldt, aan de eis Scheikunde voldoen door een deelcertificaat te halen van het volwassenenonderwijs, een certificaat van Boswell Beta of Wismon. Ook een staatsexamen of een CCVX voortentamen voldoen. Voor Natuurkunde en Wiskunde A en B kun je een cursus volgen bij de HvA. Ook met de andere genoemde certificaten voldoe je aan de eis voor deze vakken. Bekijk hier alle deficiëntie- en opfriscursusen die je bij de HvA kunt doen.(opent in nieuw venster) 

Voorbereidende cursussen

Je hebt bij de HvA verschillende mogelijkheden:

  • Je volgt vakken (inclusief toetsen) waarin je geen eindexamen hebt gedaan, maar die je nodig hebt voor toelating tot een opleiding (deficiëntie).
  • Je wilt je kennis opfrissen voor vakken waarin je eindexamen hebt gedaan (bijspijkeren).
  • Je hebt een mbo 4-diploma en wilt je kennis over 1 of meerdere vakken opfrissen (bijspijkeren).

Lees meer over deficiëntie- en opfriscursussen.

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma? Vraag de afdeling Studentenzaken dan om jouw diploma te waarderen. Het vereiste taalvaardigheidsniveau is Staatsexamen NT2-II. Je diploma moet voor de start met je opleiding gewaardeerd worden. Dit gebeurt door de diplomawaardeerders van het International Office (Studentenzaken). 

Lees meer over diplomawaardering

Taalschakeltraject

Wil je je voorbereiden op het Staatsexamen NT2 programma II en/of mis je een vak op je buitenlandse diploma met minimaal havo 5-niveau? Volg dan het voorbereidende Taalschakeltraject.

Schrijf je in voor deze opleiding