Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

Finance & Control Deeltijd

De vierjarige deeltijdopleiding Finance & Control bestaat uit acht semesters die elk een half jaar duren. Tijdens de opleiding staan twee belangrijke uitgangspunten centraal: de beroepspraktijk en het ontwikkelen van vaardigheden op hbo-niveau.

Studieopbouw

De studie bestaat uit acht semesters van elk een half jaar. Deze semesters kunnen ook afzonderlijk gevolgd worden. Door de semesters parallel te volgen is het mogelijk de studie versneld af te ronden. De eerste 6 semesters bestaan twee blokken van 10 weken. Je zit gemiddeld met 20 – 25 studenten in de klas.
Daarnaast zijn er nog twee semesters: de minor (keuzesemester) en het afstudeersemester waarin je jouw afstudeeropdracht schrijft.

Sneller door je studie? Verzilver je werkervaring

Bij onze deeltijdopleiding gaan we ervan uit dat je werkervaring hebt en ons onderwijs sluit hierop aan. Heb je als professional (ruime) werkervaring op hbo-niveau, dan kan je deze werkervaring wellicht verzilveren met een Leerweg Onafhankelijke Toets (LOT). Voor de start van een onderwijsonderdeel kan je via een assessment aantonen dat je de leeruitkomsten van dat onderdeel al voldoende beheerst. Je kunt hiervoor je werkervaring, gevolgde scholing, cursussen en/of trainingen als bewijsmateriaal opvoeren.

Haal je een voldoende via LOT, dan kan dit tijdwinst opleveren. Je kunt dan namelijk die onderwijsonderdelen van het studieprogramma overslaan en hierdoor de opleiding versneld doorlopen. Het assessment is wel een stevig traject, omdat je moet kunnen aantonen dat je over de gewenste kennis en vaardigheden beschikt.

Denk je voor LOT in aanmerking te komen? Geef dit dan aan bij een van onze medewerkers tijdens de Studiekeuzecheck (SKC) of tijdens de opleiding bij de studieadviseur. Zij kunnen je informeren over de procedure.

De beroepspraktijk: vandaag leren, morgen doen

De deeltijdopleiding Finance & Control is een beroepsgerichte opleiding. Elk semester draait om een kerntaak uit de praktijk. De colleges worden gegeven door vakkundige docenten uit het bedrijfsleven en gaan over concrete beroepsproducten, zoals een balanced scorecard, een jaarrekening of een investeringsanalyse. De kennis die je opdoet, kunt je direct toepassen op je werkplek.

Bachelorvaardigheden

Je hebt niet alleen kennis, maar ook professionele vaardigheden op hbo-niveau nodig. Denk aan onderzoeken, analyseren, communiceren, samenwerken maar ook oplossingsgericht denken en doen. Deze vaardigheden worden in het semester Bachelorvaardigheden getraind.

Nieuwsgierig naar de semesters die je kunt volgen? Lees meer over het programma van jaar 1 en 2 of jaar 3 en 4 via de onderstaande blokken.

We scherpen het studieprogramma voortdurend aan om ervoor te zorgen dat onze opleidingen goed aansluiten op de ontwikkelingen in de beroepspraktijk. We onderhouden nauwe contacten met de onderwijsadviesraad om mee te kunnen veranderen en actueel te blijven. De onderwijsraad is een uitgebreid netwerk van bedrijven, instellingen en onderzoeksinstituten. Daarnaast werken we uitsluitend met docenten uit de praktijk. Zij kennen de ontwikkelingen en staan er middenin.

Kwaliteit gegarandeerd in drie stappen

  1. Om te garanderen dat de studenten van alle hogescholen hetzelfde niveau hebben en dezelfde inhoud krijgen, leggen hogescholen dit met elkaar vast in landelijke overleggen. In ‘opleidingsprofielen’ staat precies omschreven wat een afgestudeerde van een bepaalde opleiding moet kennen en kunnen.
  2. De Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) beoordeelt iedere zes jaar de onderwijskwaliteit van de opleidingen aan de Hogeschool van Amsterdam.
  3. De Hogeschool van Amsterdam is aangesloten bij de Vereniging Hogescholen. Deze vereniging maakt landelijke afspraken met hogescholen over de onderwijskwaliteit.

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 1 juli 2020
Firdaus Rahamat - Derdejaars deeltijdstudent Finance & Control

Met de praktijkgerichte opleiding F&C kan je op de arbeidsmarkt in meerdere financiële functies aan de slag.

Lees verder