Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Finance & Control

Studielast

Bij deze opleiding heb je per studiejaar minimaal 6 contacturen per week. Een studiejaar bevat 42 lesweken per jaar. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten.

Contacttijd

De contacttijd bij de opleiding bestaat uit colleges, trainingen en practica. Het aantal contacturen per week is voor ieder studiejaar 6. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten. 

Zelfstudie

Naast de contacttijd besteed je 14 tot 20 uur (afhankelijk van je studietempo) aan projecten en onderzoeken, maak je opdrachten en bereid je je voor op lessen en tentamens door middel van zelfstudie.
Naast de uren thuis, besteed je een significant deel van de zelfstudie-uren op je werkplek aan voor de werkgever en opleiding relevante opdrachten, onderzoek en voorbereiding van de lessen.

Collegedagen 

Een voordeel van onze deeltijdopleiding is dat je kunt per semester kiezen op welke dagen je college volgt. Je kunt kiezen tussen dinsdag- en donderdagavond (18:40 - 22:00 uur) of de zaterdag (10:00 - 16:40 uur). Incidenteel worden er op woensdagavond hertentamens en gastcolleges aangeboden.

Bindend studieadvies (BSA)

De opleidingen van de HvA hanteren een bindend studieadvies, zo ook de deeltijdopleiding Finance & Control. Het bindend studieadvies van deze opleiding houdt het volgende in (let op: dit wijkt af van andere deeltijdopleidingen!). In een periode van 1,5 jaar ná aanvang je studie moet je minimaal 50 studiepunten (van de 60) uit het eerste jaar hebben behaald. Als je in september 2020 start moet je uiterlijk 31 januari 2022 dit minimale studiepuntenaantal hebben behaald.

Heb je dit niet? Dan krijg je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Afhankelijk van je vooropleiding, kennis en ervaring verschilt het aantal studie-uren per week per persoon. We bespreken dit graag met je tijdens het intakegesprek. 

Studie versnellen? Verzilver je werkervaring!

Bij onze vierjarige deeltijdopleiding gaan we ervan uit dat je werkervaring hebt. Ons onderwijs sluit daarop aan. Voor jou als professional met (ruime) werkervaring op hbo-niveau, kan het interessant zijn om gebruik te maken van Leerweg Onafhankelijk Toetsen (LOT). Voordat het betreffende onderwijsonderdeel start, kan je via een assessment aantonen dat je de leeruitkomsten van dat onderdeel al voldoende beheerst. Als bewijsmateriaal kun je bijvoorbeeld je werkervaring opvoeren, maar ook gevolgde scholing, cursussen en/of trainingen. Lees hier meer.

Kom kennismaken
Werken & studeren
Terug naar de homepage Finance & Control deeltijd