Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Werken en studeren

Werken en studeren, een goede combinatie met onze deeltijdopleiding. Naast de lesuren op school, ga je ook op je werk met jee studie aan de slag. Je oefent in de beroepspraktijk met beroepsproducten zoals bijvoorbeeld het schrijven van verslagen, rapporten en het maken van analyses. Het is daarom belangrijk dat je een relevante leer- of werkomgeving hebt.

Wat is een relevante leer- en werkomgeving?

Je werkt in een omgeving, op hbo-niveau, waar je ondersteund wordt bij het maken van opdrachten en uitvoeren van projecten. Een omgeving die je de kans biedt om te oefenen met beroepsproducten en mee te lopen op verschillende afdelingen.

Je dient zelf te kunnen beoordelen of jouw huidige functie voldoet als leer- en werkomgeving voor het effectief oefenen en uitvoeren van schoolopdrachten. Dit kan je huidige werkplek zijn, maar ook een stage, vrijwilligersfunctie of een andere afdeling. De kwaliteit van het beroepsproduct staat uiteindelijk voorop, niet de plek waar de ontwikkeling plaatsvindt. Heb je én geen passende functie én geen netwerk waar je op terug kunt vallen, dan is het bijna onmogelijk de opleiding af te ronden.

Criteria relevante leer- en werkomgeving

De kwaliteit van het beroepsproduct staat voorop, niet de plek waar de ontwikkeling plaatsvindt. Bekijk aan de hand van de onderstaande criteria of jouw werkomgeving voldoet.

  • breedte: je kunt werken aan taken en vraagstukken die passen bij je toekomstig beroep
  • actualiteitswaarde: je kunt werken met actuele inzichten, methoden en tools
  • communicatie: je hebt voldoende (informele) interactie met bijvoorbeeld collega's, klanten en managers
  • leerklimaat: je kunt experimenteren, reflecteren en leren van fouten
  • participatie: je kunt aansluiten bij overlegsituaties of andere werkactiviteiten
  • complexiteitsniveau: je kunt functioneren op een professioneel hbo-niveau

Heb je vragen over de combinatie werken en studeren? Neem dan contact met ons op of kom langs bij een informatiebijeenkomst.

Terug naar de homepage Finance & Control deeltijd