Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Vrijstellingen

Het studieprogramma is afgestemd op basis van wat je al weet of kunt vanuit je werk. Je kunt vrijstellingen krijgen op basis van eerder behaalde studiepunten en diploma’s op hbo- en wo-niveau. Hierdoor kun je je studie versnellen. Uiteindelijk bepaalt de examencommissie per individu of er sprake kan zijn van vrijstelling.

Vrijstellingen op basis van diploma's 

Heb je al eens eerder een opleiding gevolgd of een certificaat behaald? En komt de inhoud daarvan overeen met een van onze semesters/modules? Dan kun je bij de examencommissie om een vrijstelling vragen voor een semester/module. Let wel, de examencommissie Deeltijd verstrekt alleen vrijstellingen voor volledige semesters, vrijstelling voor een gedeelte van een semester is niet mogelijk. Als je in september met de studie start, moet je verzoek 1 augustus binnen zijn. Als je in februari start, dan is de deadline 1 januari.

Stuur je verzoek in via het online verzoekformulier. Denk eraan om scans van je diploma's of certificaten én een gewaarmerkte cijferlijst mee te sturen. Houd rekening met een verwerkingstijd van 4-8 weken. Voor vragen kun je contact opnemen via deeltijd.economie@hva.nl.

SNELLER DOOR JE STUDIE? VERZILVER JE WERKERVARING

Ben jij een  ervaren professional met ruime meerjarige werkervaring op hbo-niveau?
Dan kan het interessant zijn om gebruik te maken van Leerweg Onafhankelijk Toetsen (LOT). Voordat het betreffende onderwijsonderdeel start, kan je via een assessment aantonen dat je de leeruitkomsten van dat onderdeel al voldoende beheerst. Als bewijsmateriaal kun je bijvoorbeeld je werkervaring opvoeren, en in aanvulling daarop ook gevolgde scholing, cursussen en/of trainingen. De ervaring leert dat je minimaal 4-6 jaar relevante ervaring op HBO-niveau moet hebben opgedaan om hier gebruik van te kunnen maken.

Als je via LOT een voldoende haalt kan dat tijdswinst opleveren; je kunt dan namelijk die onderwijsonderdelen van het programma overslaan. Je kunt daardoor versnellen of andere programma’s kiezen die je verrijken. Het is goed om te weten dat het assessment een stevig traject is, omdat je moet kunnen aantonen over de gewenste kennis en vaardigheden te beschikken. Denk je voor LOT in aanmerking te komen, geef dat dan aan bij een van onze medewerkers tijdens de Studiekeuzecheck (SKC) of tijdens de opleiding bij de studieadviseur. Zij kunnen je informeren over de procedure.