Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Toelatingseisen

Je wordt tot deze studie toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo-4-diploma. Als je een havo of vwo-diploma hebt, gelden er voor jou extra eisen. Lees hieronder meer over de extra eisen. Werk in een relevant beroepenveld is belangrijk. Er is geen stage in de deeltijdopleiding opgenomen en dat betekent dat de verschillende opdrachten uitgevoerd moeten worden in het bedrijf of de organisatie waar je werkt.

Havo en Vwo: extra eisen

Als je een havo- of vwo-diploma hebt, gelden vooropleidingseisen op basis van je profiel of vakkenpakket. In het schema hieronder staan de extra eisen:

HAVO VWO
Natuur en TechniekGeen extra eisenGeen extra eisen
Natuur en GezondheidEconomie of M&O of BedrijfseconomieGeen extra eisen
Economie en MaatschappijGeen extra eisenGeen extra eisen
Cultuur en Maatschappij(Economie of M&O of Bedrijfseconomie) + (Wiskunde A of B)Geen extra eisen

Heb je je havo-diploma behaald vóór 2009 of je vwo-diploma vóór 2010, dan bepaalt de de opleiding of je voldoet aan de toelatingseisen. Neem contact op met je opleiding via deeltijd.economie@hva.nl om te bepalen of je toelaatbaar bent.

MBO-diploma niveau 4

Met een mbo-diploma niveau 4 kun je een hbo-opleiding starten, er zijn geen aanvullende eisen. Er worden geen vrijstellingen verleend voor op het mbo behaalde vakken.

Let op! Alleen studenten met een mbo-diploma behaald en voorzien van een diplomadatum vóór 1 september 2024 zijn toelaatbaar tot de opleiding in studiejaar 2024-2025.

Relevante werkomgeving

De deeltijdopleiding is ingericht rondom een beroep. Theorie wordt direct vertaald in beroepsproducten. De kans dat je de opleiding succesvol afrondt, is daarom groter wanneer je:

  • in een relevante sector werkt op beginnend hbo-niveau
  • redelijk zelfstandig werkt
  • regelmatig samenwerkt met collega's
  • tijdens je dagelijkse werkzaamheden in- of externe klantencontacten hebt
  • je competenties kunt ontwikkelen en beroepsproducten kunt maken
  • het Nederlands goed beheerst (instroomniveau is B2, uitstroom is C1)

21 jaar of ouder?

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je op grond van je leeftijd deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek. Dit toelatingsonderzoek toetst of je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt voor het volgen van een hbo-opleiding. Bekijk de onderdelen van het 21+-toelatingsonderzoek Finance & Control.

Voorbereidende cursussen

Je hebt bij de HvA verschillende mogelijkheden:

  • Je volgt vakken (inclusief toetsen) waarin je geen eindexamen hebt gedaan, maar die je nodig hebt voor toelating tot een opleiding (deficiëntie).
  • Je wilt je kennis opfrissen voor vakken waarin je eindexamen hebt gedaan (bijspijkeren).
  • Je hebt een mbo 4-diploma en wilt je kennis over 1 of meerdere vakken opfrissen (bijspijkeren).

Lees meer over deficiëntie- en opfriscursussen.

Vrijstellingen op basis van diploma's of werkervaring

Door eerder afgeronde opleidingen en/of werkervaring kun je in aanmerking komen voor vrijstellingen. In alle gevallen bepaalt de examencommissie van de opleiding per individu of er sprake kan zijn van studieduurverkorting en/of vrijstellingen. 

Meer over vrijstellingen

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma? Vraag de afdeling Studentenzaken dan om jouw diploma te waarderen. Het vereiste taalvaardigheidsniveau is Staatsexamen NT2-II. Je diploma moet voor de start met je opleiding gewaardeerd worden. Dit gebeurt door de diplomawaardeerders van het International Office (Studentenzaken). 

Lees meer over diplomawaardering

Taalschakeltraject

Wil je je voorbereiden op het Staatsexamen NT2 programma II en/of mis je een vak op je buitenlandse diploma met minimaal havo 5-niveau? Volg dan het voorbereidende Taalschakeltraject.

Inschrijven
Studiekosten