Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma - Jaar 1 en 2

Finance & Control Deeltijd

De studie bestaat uit acht semesters. Deze semesters kunnen afzonderlijk gevolgd worden. Als je de semesters parallel volgt, kun je de studie versneld afronden. Op deze pagina vind je een mogelijke invulling van het studieprogramma voor de eerste twee jaar.

JAAR 1

Het eerste jaar, de propedeuse, bestaat uit twee semester van elk een half jaar. Een half jaar is verdeeld in twee blokken, die elk 10 weken duren.

De overkoepelende onderwerpen in de propedeuse, zijn Financieel Management & Management Accounting en Business Basic Finance. Je leert welke taken binnen financiële functies in een organisatie worden uitgevoerd. Dit leer je in de colleges, maar ook middels inspirerende beroepsgerichte opdrachten. Je doet bijvoorbeeld mee met een Management Game en stelt in teamverband een Ondernemingsplan voor het MKB op.

JAAR 2

Finance & Control en Internal Control Systems zijn de twee hoofdthema's in het tweede jaar. Je leert bijvoorbeeld financiële risicoanalyses voor financiële markten en producten op te stellen, financiële rapportages op te maken, hoe je financieringsbehoefte kunt berekenen en om de optimale vermogensstructuur vast te stellen.

Ook maak je kennis met theorie over administratieve organisatie, logistiek, en je gaat aan de slag met het ERP-systeem SAP.

Verder kun je in het tweede jaar het semester Bachelorvaardigheden volgen. Binnen dit semester zullen de professionele vaardigheden 'onderzoek', 'rapporteren' en 'taalvaardigheid' aan de orde komen. 

Lees meer over de studievakken per jaar in de studiegids.

Terug naar de opleidingspagina Finance & Control deeltijd

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 2 april 2019