Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma - Jaar 1 en 2

Finance & Control Deeltijd

De deeltijdopleiding Finance & Control is opgebouwd uit acht semesters. Je kunt deze semesters ook afzonderlijk volgen. Door de semesters parallel te volgen kun je de studie versneld afronden. Op deze pagina vind je een gangbare invulling van het studieprogramma voor de eerste twee jaar.

JAAR 1

Het eerste jaar is de propedeuse. Dit jaar is verdeeld in twee semesters van elk een half jaar, die elk weer verdeeld zijn in twee blokken van tien weken.

In het propedeusejaar staan tijdens de hoor- en werkcolleges de volgende onderwerpen centraal: Financieel Management & Management Accounting en Business Basics Finance. Aan de hand van inspirerende beroepsgerichte opdrachten en gezamenlijke projecten met je medestudenten leer je welke taken je binnen financiële functies in een organisatie  uitvoert. Je doet bijvoorbeeld mee met een Management Game en stelt in teamverband een ondernemingsplan voor het MKB op.

JAAR 2

Finance & Control en Internal Control Systems zijn de twee hoofdthema’s in het tweede jaar. Het maken van financiële risicoanalyses voor financiële markten en producten komt aan bod, net als het opstellen van financiële rapportages, het berekenen van je financieringsbehoefte en het vaststellen van de optimale vermogensstructuur. Daarnaast maak je kennis met theorie over administratieve organisatie, logistiek en je gaat aan de slag met het ERP-systeem SAP.

 

Ook kun je in het tweede jaar het semester Bachelorvaardigheden volgen. Binnen dit semester komen de professionele vaardigheden ‘onderzoek’, ‘rapporteren’ en ‘taalvaardigheid’ aan bod.

Lees meer over de studievakken per jaar in de studiegids.

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 22 oktober 2019
Firdaus Rahamat - Derdejaars deeltijdstudent Finance & Control

Met de praktijkgerichte opleiding F&C kan je op de arbeidsmarkt in meerdere financiële functies aan de slag.

Lees verder