Hogeschool van Amsterdam

Jaar 1

In jaar één, het propedeusejaar, maak je kennis met een aantal kernthema’s in het vakgebied. Je volgt een aantal cursussen waarin basiskennis centraal staat zoals Oriënteren en Schrijven, Historisch Redeneren, Wereldgeschiedenis en Staatsinrichting. Ook volg je de module Ontwikkeling van de Adolescent.

Al vanaf het eerste jaar loop je stage in het voortgezet onderwijs. In de beroepsopdrachten maak je kennis met de school en hoe er lesgegeven wordt en leer je de basis van het lesgeven.

Vakkenoverzicht jaar 1 

semester 1A

semester 1B

Beroepsopdracht Beroepsopdracht 
Ontwikkeling van de adolescent Ontwikkeling van de adolescent
Oriënteren Oriënteren
Schrijven Tijdvak 1 t/m 
Tijdvak 1 t/m 4 Tijdvak 5 t/m 8
Tijdvak 5 t/m 8  

semester 2A

semester 2B

Beroepsopdracht  Beroepsopdracht 
Staatsinrichting Historisch redeneren
Tijdvak 9 en 10 Tijdvak 9 en 10
Wereldgeschiedenis Wereldgeschiedenis 
Werkplekleren Werkplekleren

 

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 6 juni 2017