Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Verhaal

Manon Huiberts

Student Leraar Geschiedenis voltijd

Testimonial Manon Huiberts

"Ik heb mijn focus gelegd op de schrijver Victor Hugo en daar meer kennis over opgedaan."

Ik ben tweedejaarsstudent Leraar Geschiedenis en tot nu toe loopt mijn studie lekker. Ik heb alles tot nu toe gehaald en de laatste toetsen gehad. Afgelopen studiejaar had ik van een medestudent gehoord over het Honours Programme. Onder andere dat je een aantekening krijgt op je diploma als je dit programma hebt gevolgd. Ik wilde hier graag meer over weten. Wat de meerwaarde is als ik ga werken en of ik tussentijds mag stoppen als blijkt dat ik het te zwaar zou vinden.

Begin van het derde blok ben ik naar de coördinator van het programma gestapt. De coördinator heeft me uitgelegd dat bij de onderdelen die ik kan volgen de focus ligt op het ontwikkelen van onderzoekskwaliteiten. Ik had hier in de opleiding wel wat over geleerd maar minder dan verwacht. En ik wilde dit graag verder ontwikkelen. Ik heb me daarna aangemeld en inmiddels volg ik een onderdeel uit het programma, Vroegmoderne Geschiedenis. Ik heb mijn focus gelegd op de schrijver Victor Hugo en daar meer kennis over opgedaan. Ook werk ik aan het project ‘Terug naar Westerbok. 75 jaar vrede in 2020.’ Dit is een project van het 4/5 mei Comité. Ik ga een lessenserie maken over de schuldvraag rond de Tweede Wereldoorlog. Daarvoor doe ik nu onderzoek en dat mag ik presenteren op een seminar bij de Koninklijke Militaire Academie. Dat is heel leuk en uitdagend. Zo leer ik om een literatuurlijst op te stellen, onderzoeksvragen formuleren en ik bestudeer bronnen. Dat is voor mij nieuw en twee stappen verder dan dat ik ben in de opleiding. Ik leer zo zelf structureren en denken in stappen bij het maken van een onderzoeksplan.

Wat ik er tot nu toe van heb geleerd is dat ik zelf het initiatief moet nemen. Ik heb focus nodig om er ook echt mee aan de slag te gaan en ik wil mijn werk goed plannen. Ook leer ik mijn docent om feedback te vragen als ik een stap heb afgerond. Daarna pas ik mijn stuk aan en verfijn het. Ik merk dat ik bij het uitvoeren van mijn beroepsopdracht veel kritischer ben gaan kijken naar bronnen. Waar komt de informatie vandaan, wie heeft het geschreven, hoe beoordeel ik een bron. Zo ontwikkel ik zowel mijn onderzoekskwaliteiten als zelfstandig werken.