Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studieprogramma

De voltijdopleiding Leraar Geschiedenis duurt vier jaar. Vanaf het eerste jaar ga je meteen aan de slag op een stageschool. Die focus op de praktijk kom je vervolgens elk studiejaar weer tegen.

De tweedegraads lerarenopleidingen rusten op drie pijlers: vak en vakdidactiek, werkplekleren (stage) en de persoonlijke professionele ontwikkelingslijn. In alle studiejaren ga je aan de slag met je persoonlijke, professionele ontwikkeling als docent. Dat begint met het volgen van een brede module Oriëntatie op Onderwijs en Opvoeding. Vervolgens werk je elk studiejaar aan een aantal beroepsproducten. Hiermee oefen je hoe je (vak)didactische en pedagogische theorie toepast in de praktijk.

Jaar 1

In jaar één, het propedeusejaar, maak je kennis met een aantal kernthema’s in het vakgebied. Je volgt een aantal cursussen waarin basiskennis centraal staat zoals historisch redeneren, kennis over de verschillende periodes in de geschiedenis en de benadering van wereldgeschiedenis. Ook volg je de brede module Oriëntatie op Onderwijs en Opvoeding over de ontwikkeling en het leren van kinderen en jongeren. Al vanaf het eerste jaar loop je stage in het voortgezet onderwijs.

Het nieuwe programma van de opleiding vind je vanaf 1 juli 2024 in de studiegids.

Titel en diploma

Na afronding van de opleiding mag je de titel Bachelor of Education voeren. Je kunt dan aan de slag als tweedegraadsleraar geschiedenis.

Stage
Daag jezelf uit
Hoeveel tijd kost deze opleiding?