Hogeschool van Amsterdam

Werken en studeren

Human Resourse Management Deeltijd

De deeltijdopleiding Human Resource Management is sterk praktijkgericht. Dit houdt in dat je bij ons tijdens elk semester één of meerdere beroepsproducten moet opleveren die relevant zijn voor de beroepsomgeving. Je zal in de praktijk moeten oefenen met deze verslagen, rapporten, analyses, voorstellen etc. Een passende werk- en leeromgeving is hierom verplicht.

Je dient dus een passende functie te hebben waarin de beroepsproducten geoefend en opdrachten uitgevoerd kunnen worden. Je werkt in een omgeving, op hbo-niveau, waar je ondersteund wordt bij het maken van opdrachten en uitvoeren van projecten. Heb je geen passende functie dan is het niet mogelijk om de opleiding af te ronden.

Criteria verplichte relevante leer- en werkomgeving

De kwaliteit van het beroepsproduct staat uiteindelijk voorop, niet de plek waar de ontwikkeling plaatsvindt. Het kan dus je huidige werkplek zijn, maar ook een stage, vrijwilligersfunctie of een andere afdeling.

Bekijk aan de hand van de onderstaande criteria of jouw werkomgeving voldoet aan de eis.

  • breedte: je kunt werken aan taken en vraagstukken die passen bij je toekomstig beroep
  • actualiteitswaarde: je kunt werken met actuele inzichten, methoden en tools
  • communicatie: je hebt voldoende (informele) interactie met bijvoorbeeld collega's, klanten en managers
  • leerklimaat: je kunt experimenteren, reflecteren en leren van fouten
  • participatie: je kunt aansluiten bij overlegsituaties of andere werkactiviteiten
  • complexiteitsniveau: je kunt functioneren op een professioneel hbo-niveau

 

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 24 oktober 2017