Hogeschool van Amsterdam

Werken en studeren

Human Resourse Management Deeltijd

De deeltijdopleiding Human Resource Management is sterk praktijkgericht. Dit houdt in dat je bij ons tijdens elk semester één of meerdere beroepsproducten moet opleveren die relevant zijn voor de beroepsomgeving. Je zal in de praktijk moeten oefenen met deze verslagen, rapporten, analyses, voorstellen etc. Een passende werk- en leeromgeving is hierom verplicht.

Je dient dus een passende functie te hebben waarin de beroepsproducten geoefend en opdrachten uitgevoerd kunnen worden. Minimaal werk je in een omgeving die jou daarbij wil ondersteunen door je bijvoorbeeld opdrachten/projecten mee te laten lopen op andere afdelingen. Heb je geen passende functie dan is het niet mogelijk om de opleiding af te ronden.

Criteria verplichte relevante leer- en werkomgeving

De kwaliteit van het beroepsproduct staat uiteindelijk voorop, niet de plek waar de ontwikkeling plaatsvindt. Het kan dus je huidige werkplek zijn, maar ook een stage, vrijwilligersfunctie of een andere afdeling.

Bekijk aan de hand van de onderstaande criteria of jouw werkomgeving voldoet aan de eis.

  • breedte: je kunt werken aan taken en vraagstukken die passen bij je toekomstig beroep
  • actualiteitswaarde: je kunt werken met actuele inzichten, methoden en tools
  • communicatie: je hebt voldoende (informele) interactie met bijvoorbeeld collega's, klanten en managers
  • leerklimaat: je kunt experimenteren, reflecteren en leren van fouten
  • participatie: je kunt aansluiten bij overlegsituaties of andere werkactiviteiten
  • complexiteitsniveau: je kunt functioneren op een professioneel hbo-niveau

Geen relevante leer- en werkomgeving?

Heb je op dit moment geen relevante leer- en werkomgeving, maar wil je wel starten met deze deeltijdstudie? Neem dan contact op of maak direct een afspraak voor het bijwonen van een voorlichtingsbijeenkomst.

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 15 december 2015