Hogeschool van Amsterdam

Jaar 2

Logistics Management

In jaar 2 komen alle schakels van de supply chain aan bod. Hoe formuleer je een supply chain strategie en maak je een duidelijke koppeling naar de inrichting, de planning en aansturing van processen?

In een snel veranderende wereld moeten organisaties zich voortdurend aanpassen aan de omgeving. Ze moeten nieuwe processen en producten ontwikkelen, zorgdragen voor de nodige informatievoorziening en hierbij de risico's beperken. Organisaties, mensen maar ook complete supply chains moeten daarom zowel flexibel als wendbaar kunnen zijn.

Wat leer je in jaar 2 van Logistics Management

  • Hoe je logistieke processen ontwerpt
  • Hoe je inrichtingskeuzes maakt die recht doen aan de eisen en wensen van verschillende stakeholders. En je leert hoe je die keuzes afstemt op de veranderende omgeving.
  •  Je verdiept je kennis van economische beslissingscalculaties, waaronder investeringsselecties die je helpen om de juiste investeringsbeslissingen te nemen.

Project Limonadefabriek

Je ontwerpt het nieuwe magazijn van een limonadefabriek. Je kijkt naar het oude gebouw en brengt in kaart wat er beter kan. Je maakt een nieuw ontwerp met nieuwe processen en zorgt dat de fabrikant de komende jaren kan blijven groeien.

Lees meer over de vakken per studiejaar in de studiegids.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Je krijgt inzicht in de invloed van algemene economische ontwikkelingen op de internationale transacties en goederenbewegingen en je verdiept je kennis van Management Accounting.

Ook leer je meer over waardecreatie en innoveren. Hoe zet jij jezelf en anderen in beweging? Je voert een onderzoek uit voor een externe opdrachtgever dat bij moet dragen aan de waardetoevoeging van deze partij.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 28 november 2019