Hogeschool van Amsterdam

Jaar 4

Logistics Engineering

In het vierde jaar leer je meer over de strategie in de logistiek. Kies je als bedrijf bijvoorbeeld voor productie in Nederland of China? Wat zijn dan de overwegingen die je hierbij maakt? Technische innovatie speelt een grote rol in de logistiek. Zo kan een speciale vrachtwagen ervoor zorgen dat fruit langer houdbaar blijft waardoor het transport flexibeler kan worden ingericht. Binnen het vierde jaar wordt ruim aandacht besteed aan dit onderwerp.

Het tweede deel van het vierde jaar verricht je zelfstandig een onderzoek bij een afstudeerbedrijf en schrijf je daarover een afstudeerscriptie. 

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 28 september 2017