Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Toelatingseisen

Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je in het bezit bent van een havo- of vwo-diploma, een mbo-diploma op niveau 4. Niet alle havo en vwo-profielen zijn toelaatbaar. Kijk hiervoor in het onderstaande schema.

Aanvullende eisen
N&TN&GE&MC&M
HavoGeen extra eisenGeen extra eisenGeen extra eisenNiet toelaatbaar
VwoGeen extra eisenGeen extra eisenGeen extra eisenNiet toelaatbaar

Vooropleiding

Toelatingseisen

Opmerkingen

Mbo 4Toelaatbaar met mbo 4-diploma met datum voor 1 september Geen vrijstellingen mogelijk voor op het mbo behaalde vakken.
Hbo of woToelaatbaarMet een diploma van een propedeuse (hbo of wo) kun je vrijstelling(en) aanvragen bij de examencommissie van de opleiding voor afgeronde vakken. Doe dit voor de start van elk semester.
Voldoe je niet aan de toelatingseisen? Kijk dan ook eens bij Logistics Management.

Verkeerd profiel?

Heb je examen havo of vwo gedaan met het profiel C&M, dan kun je alleen toegelaten worden met deelcertificaten van het volwassenenonderwijs voor alle profielvakken van de profielen N&T, N&G of E&M. Informeer bij een ROC in je eigen regio (afdeling volwassenenonderwijs) naar de mogelijkheid om deelcertificaten te halen.

Aanbevelingen

Als je nog geen profiel hebt gekozen hebben wij een advies om je kans op succesvolle afronding van de opleiding te vergroten. Leerlingen die het profiel N&G of N&T kiezen adviseren we, als dat mogelijk is, ook het vak M&O of (Bedrijfs)Economie te kiezen.

Ontbrekende vakken

Als je geen eindexamen hebt gedaan in een op meer aanvullende vakken die wel verplicht zijn (zie toelatingsschema), dan kun je met een certificaat voor dat vak/die vakken toch toegelaten worden. Dat certificaat krijg je als je een voldoende haalt voor de cursus die de HvA aanbiedt. Kijk voor meer informatie bij deficiëntie- en opfriscursussen.

21 jaar of ouder

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het 21+ toelatingsonderzoek. Dit toelatingsonderzoek toetst of je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt voor het volgen van een hbo-opleiding. Bekijk de onderdelen van het 21+ toelatingsonderzoek Logistics Engineering. 

Voorbereidende cursussen

Je hebt bij de HvA verschillende mogelijkheden:

  • Je volgt vakken (inclusief toetsen) waarin je geen eindexamen hebt gedaan, maar die je nodig hebt voor toelating tot een opleiding (deficiëntie).
  • Je wilt je kennis opfrissen voor vakken waarin je eindexamen hebt gedaan (bijspijkeren).
  • Je hebt een mbo 4-diploma en wilt je kennis over 1 of meerdere vakken opfrissen (bijspijkeren).

Lees meer over deficiëntie- en opfriscursussen.

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma? Vraag de afdeling Studentenzaken dan om jouw diploma te waarderen. Het vereiste taalvaardigheidsniveau is Staatsexamen NT2-II. Je diploma moet voor de start met je opleiding gewaardeerd worden. Dit gebeurt door de diplomawaardeerders van het International Office (Studentenzaken). 

Lees meer over diplomawaardering

Taalschakeltraject

Wil je je voorbereiden op het Staatsexamen NT2 programma II en/of mis je een vak op je buitenlandse diploma met minimaal havo 5-niveau? Volg dan het voorbereidende Taalschakeltraject.

Schrijf je in voor deze opleiding