Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studielast

In totaal besteed je gemiddeld 40 uur per week aan de opleiding Logistics Engineering. Deze uren bestaan uit contacturen en zelfstudie.

Contacttijd

De contacttijd bij de opleiding bestaat uit: workshops, project- en studiebegeleiding, feedbackgesprekken, bedrijfsbezoeken en gastsprekers. Daarnaast werken de studenten gezamenlijk in teams op school. De contacttijd met de opleiding is ongeveer 20 uur per week. Hieronder vallen ook de veelal mondelinge assessments. De opleiding werkt namelijk niet met schriftelijke toetsing aan het einde van het blok.

Zelfstudie

Daarnaast besteed je circa 20 uur per week aan zelfstudie. Tijdens deze uren bereid je je lessen voor. 

Per blok van 10 weken wordt aan een bepaald thema gewerkt, bijvoorbeeld Klantgerichte Logistiek. Een blok bestaat uit een theoriedeel met bijbehorende opdrachten en een projectdeel met bijbehorende opdrachten.

Voorbeeld van een lesweek

In het eerste jaar, eerste blok ziet je schooldag er als volgt uit:
 

  • Instructie door docent: 1 lesuur
  • Werken aan opdracht in groepsverband: 4 lesuren. Er is altijd een docent aanwezig aan wie je vragen kunt stellen.
  • Feedback op de opdrachten: 2 lesuren. Dit is met alle groepen samen in de aanwezigheid van de docent.

Dit doe je 5x per week, dus in totaal 20 lesuren. Daarnaast krijg je nog ondersteunende vakken, zoals Nederlands en Engels. In het eerste jaar doe je dus vrijwel alles op school en hoef je thuis weinig meer te doen. Hoe verder je komt in de opleiding, hoe meer je zelfstandig gaat werken.

Bindend studieadvies

In het eerste studiejaar moet je bij de HvA 60 studiepunten halen. Haal je minder dan 45 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Samen met je studiebegeleider bespreek je dan bij welke andere opleiding je eventueel meer op je plek bent. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Lees meer over de BSA-norm.