Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Bindend studieadvies (BSA)

Een bindend studieadvies (BSA) is een advies van de examencommissie voor bachelorstudenten waarmee wordt aangegeven of je wel of niet geschikt bent voor de opleiding. Aan de hand van dit advies mag je wel of niet doorgaan met de opleiding.

Wat is een bindend studieadvies?

Tijdens het eerste studiejaar kun je maximaal 60 studiepunten halen. Iedere opleiding bepaalt hoeveel punten je minimaal moet halen om door te mogen naar het tweede jaar. Haal je meer dan het minimaal aantal punten dan ontvang je een positief bindend studieadvies. Haal je het minimale aantal studiepunten niet, dan krijg je een negatief bindend studieadvies. Je kunt dan helaas niet door met de opleiding.

Wat kun je doen bij een negatief advies?

Als je te weinig studiepunten haalt en een negatief bindend studieadvies krijgt, kun je niet verder met je opleiding. Dat is natuurlijk niet leuk. Maar misschien is er een andere opleiding die beter bij je past? Om daar achter te komen kun je in gesprek met een keuzecoach. Samen bespreken jullie wat jouw mogelijkheden zijn.

Ga in gesprek met een keuzecoach

Persoonlijke omstandigheden

Loop je studievertraging op door persoonlijke omstandigheden? Dan kan de examencommissie bepalen om je geen negatief bindend studieadvies te geven. Om vast te stellen of jouw persoonlijke omstandigheden hebben geleid tot jouw studievertraging, vraagt de examencommissie advies aan de studentendecaan. Denk je studievertraging op te lopen? Meld je dan zo snel mogelijk bij de studentendecaan.

Ga in gesprek met de studentendecaan