Hogeschool van Amsterdam

Jaar 1

In jaar één, het propedeusejaar, maak je kennis met een aantal kernthema’s in het vakgebied. Ook sta je vanaf semester 2 van dit jaar bij een van onze opleidingsscholen voor de klas en geef je al een aantal lessen. In de beroepsopdrachten maak je kennis met de school en hoe er lesgegeven wordt en leer je de basis van het lesgeven. In het eerste semester volg je de module ‘De ontwikkeling van de adolescent’.

Hieronder vind je globaal de vakken die je in het eerste jaar volgt: Sociologie, Politicologie, Economie, Verzorgingsstaat, Cultuur en socialisatie, Massamedia, vakdidactiek, Beroepsopdrachten.

Vakkenoverzicht jaar 1

semester 1A

semester 1B

Beroepsopdracht Beroepsopdracht
Economie Massamedia
Excursies en actualiteiten Cultuur en socialsiatie
Inleiding basiswetenschappen Excursies en actualiteiten
Ontwikkeling van de adolescenten Ontwikkeling van de adolescent
Sociologie Politicologie

semester 2A

semester 2B

Beroepsopdracht Beroepsopdracht
Excursies en actualiteiten Excursies en actualiteiten
Vakdidactiek Verzorgingsstaat
Verzorgingsstaat Wereldreligies
Verzorgingsstaat Werkplekleren
Werkplekleren Werkplekleren

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 17 juni 2020
Student Marcella van Dijk - Leraar Maatschappijleer

De opleiding is kleinschalig, ik ken alle docenten persoonlijk

Lees verder