Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studieprogramma

De voltijdopleiding Leraar Maatschappijleer duurt vier jaar. Vanaf het eerste jaar ga je meteen aan de slag op een stageschool. Die focus op de praktijk kom je vervolgens elk studiejaar weer tegen.

De tweedegraads lerarenopleidingen rusten op drie pijlers: vak en vakdidactiek, werkplekleren (stage) en de persoonlijke professionele ontwikkelingslijn. In alle studiejaren ga je aan de slag met je persoonlijke, professionele ontwikkeling als docent. Dat begint met het volgen van een brede module Oriëntatie op Onderwijs en Opvoeding. Vervolgens werk je elk studiejaar aan een aantal beroepsproducten. Hiermee oefen je om  (vak)didactische en pedagogische theorie toe te passen in de lespraktijk.

Jaar 1

In jaar één, het propedeusejaar,  bestudeer je sociale wetenschappen via vakken zoals Sociologie en Politicologie zodat je maatschappijleerthema’s als Verzorgingsstaat en Criminaliteit kunt analyseren. Je leert bij Vakdidactiek hoe je Maatschappijleerlessen lessen ontwerpt voor de oriënterende stage in semester 2. Ook volg je de brede module Oriëntatie op Onderwijs en Opvoeding over de ontwikkeling en het leren van kinderen en jongeren.

Het nieuwe programma van de opleiding vind je vanaf 1 juli 2024 in de studiegids.

Titel en diploma

Na afronding van de opleiding mag je de titel Bachelor of Education voeren. Je kunt dan aan de slag als tweedegraadsleraar maatschappijleer.

Stage
Daag jezelf uit
Hoeveel tijd kost deze opleiding?