Hogeschool van Amsterdam

Jaar 2

In het tweede jaar ga je verder de diepte in met vakken als Sociaal-Economische Geschiedenis, Rechtsstaat en Democratie en Historiografie. Vakdidactiek richt zich in jaar 2 op toetsing/examinering en internationaal onderzoek naar vakdidactische ontwikkelingen. En je stelt een Onderzoeksplan op, in het kader van de onderzoekslijn.

 

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 1 september 2019