Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Master Leraar Geschiedenis

Iets voor jou?

Heb je de ambitie om je eerstegraadsbevoegdheid geschiedenis te halen, waarmee je je vakkennis verdiept en je vakdidactische kwaliteiten vergroot? Dan is de masteropleiding Leraar Geschiedenis iets voor jou.

Schrijf je in
Master Leraar Geschiedenis deeltijd: Iets voor jou?

Dit ga je doen

Bij de Master Geschiedenis leer je hoe je het vak geschiedenis in een breder perspectief plaatst en er met een wetenschappelijke bril naar kijkt. Ook leer je hoe je deze inzichten vertaalt naar concrete lessituaties gericht op bovenbouwleerlingen, je eigen lespraktijk kritisch analyseert en verbetertrajecten voorstelt.

Master Leraar Geschiedenis deeltijd: De opleiding
Jaar 1

In jaar 1 start je met de Basismodule en Vakdidactiek en Onderzoek in de School (VOS 1). Daarna volg je VOS 2 en een uitbreiding en verdieping van vakkennis met de modules Cultureel-Mentale Geschiedenis en Geschiedfilosofie.

Jaar 2

In jaar 2 ga je aan de slag met VOS 3-4, Sociaaleconomische Geschiedenis en Democratie en Burgerschap, Geschiedenis in de Samenleving en Historiografie. Doel van de vakinhoudelijke modules is dat je op de hoogte bent van (internationale) ontwikkelingen op jouw vakgebied en dat nieuwe kennis kunt delen en integreren in jouw lesprogramma's.

Jaar 3

In het laatste studiejaar voer je bij Literatuurstudie een onderzoek uit naar een zelf gekozen historisch onderwerp. Daarnaast ga je aan de slag met Politieke Geschiedenis en VOS 5-6. Tijdens je opleiding volg je ook 2 keuzemodules.

Bekijk het studieprogramma

Toelatingseisen

Hbo- of wo-bachelor

Je wordt tot deze master toegelaten met een BEd Geschiedenis of een wo-bachelor Geschiedenis met een Educatieve minor. Daarnaast moet je een succesvolle intakeprocedure doorlopen voordat je een Bewijs van Toelating ontvangt. Heb je een andere vooropleiding, vraag dan een gesprek aan met de opleidingscoördinator.

Lees meer over toelating

Benodigde tijd

20 uur per week

Gemiddeld heb je voor je studie 20 uren per week nodig. De studie omvat in totaal 90 studiepunten. Eén studiepunt staat voor 28 uur inzet.

Lees meer over studielast

Kosten

Collegegeld en extra kosten

Houd naast het jaarlijks vastgestelde collegegeld rekening met extra kosten voor boeken, readers en vakmaterialen van ongeveer € 300 per jaar.

Lees meer over studiekosten

Waarom Master Leraar Geschiedenis deeltijd aan de HvA?

  • Je houdt van je vak als docent en wilt je ontwikkelen tot een eerstegraadsdocent.
  • De master leidt je met met een hoogwaardig en flexibel 2- tot 3-jarig deeltijdprogramma op tot eerstegraadsleraar.
  • Na het afronden van deze masteropleiding ben je expert in jouw schoolvak en kun je lesgeven in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.
  • Je hebt jezelf ook ontwikkeld tot gevorderd vakdidacticus én onderzoekend professional in je eigen klas, vaksectie en schoolorganisatie.

Voor wie?

  • Je wilt eerstegraadsbevoegd voor de klas staan.
  • Je wilt je verdiepen in je schoolvak voor de bovenbouw.
  • Je wilt je professioneel functioneren verbeteren.