Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Toelatingseisen

Interesse? Hier vind je de toelatingseisen om te kunnen starten met de masteropleiding Leraar Geschiedenis.

Vooropleiding

Je bent direct toelaatbaar tot de Master Leraar Geschiedenis met één van de volgende vooropleidingen: 

  • een Bachelor of Education Geschiedenis
  • een wo-bachelor Geschiedenis met Educatieve Minor 

Toelatingsgesprek

Om te beoordelen of je toelaatbaar bent voor de opleiding vindt een toelatingsgesprek plaats met de coördinator van de opleiding, mede op basis van een intaketoets. Als je toegelaten wordt, ontvang je een toelatingsbewijs van de opleiding Master Leraar Geschiedenis. Dit heb je nodig om met de opleiding te kunnen starten. 

Bij een buitenlands diploma is een NT2-diploma een vereiste. Voor meer informatie, kijk op de pagina credential evaluation.

Toelatingseisen losse module

Om een losse module (contractonderwijs) te kunnen volgen heb je minimaal een tweedegraadsbevoegdheid nodig. Als contractstudent kun je in bepaalde gevallen ook een ander vak volgen dan waartoe je bevoegd bent.

Volg je de tweedegraadslerarenopleiding in voltijd of deeltijd, dan wordt er slechts na overleg in uitzonderlijke gevallen  toestemming verleend om losse modules van het masterprogramma te volgen.