Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Het zij-instroomtraject in het kort

Ben je al werkzaam als leraar in het voortgezet onderwijs en wil je aan de slag in de bovenbouw? En heb je een tweedegraadsbevoegdheid in jouw schoolvak? Dan is het zij-instroomtraject eerstegraadsleraar iets voor jou! Met het ZiB-traject behaal je in maximaal 2 jaar een bevoegdheid voor eerstegraadsleraar. Een geschiktheidsonderzoek maakt de toelating tot dit traject mogelijk.

Meld je aan voor het geschiktheidsonderzoek
(opent in nieuw venster)

Programma

Het zij-instroomtraject is een scholingstraject waarmee je in maximaal twee jaar de bevoegdheid leraar eerstegraads behaalt. Voordat je start, dien je eerst een geschiktheidsonderzoek te doen. Dit bestaat uit een intakegesprek bij de opleiding, portfolio, criteriumgericht interview, lesobservatie (middels een video-opname) en reflectie. Hiermee kijken we of je toegelaten kan worden tot het traject. Daarna start je scholingstraject waarbij je zowel met de theorie bezig bent, maar bovenal direct aan de slag gaat met leren en werken in de praktijk.

Onderdelen
  1. Je start met het intakegesprek: op basis van je aanmelding krijg je een gesprek met de intaker van de door jouw gekozen opleiding. Hier volgt een eerste check of je voldoet aan de criteria en of het haalbaar is om in maximaal twee jaar het Zij-instroom in Beroeptraject te kunnen afronden (of je al over voldoende vakinhoudelijke kennis beschikt). Het is ook voor jou een check of dit traject wel bij je past.
  2. Schrijven en samenstellen portfolio: hierin maak je zichtbaar wat je actuele ontwikkelingsniveau is op elk van de beroepscompetenties van de eerstegraadsleraar. Je vult het portfolio met ervaringen die je opdoet als docent op school in de bovenbouw van havo/vwo. Je ontvangt een handleiding waarin precies staat beschreven welke onderdelen het portfolio moet bevatten.
  3. Assessment: Wanneer je het portfolio af hebt, kun je het assessment aanvragen. Het assessment vindt plaats in de vorm van een criteriumgericht interview op basis van het portfolio. In het portfolio zit onder andere een video-opname van een les in het eerstegraadsgebied. Tijdens het assessment richten de assessoren zich op de vakdidactische bekwaamheid en de professionele basis. In het geschiktheidsonderzoek wordt beoordeeld of je opleidbaar bent tot eerstegraadsleraar in een periode van twee jaar.
  4. Na positieve afronding stellen we samen met jou een maatwerk scholings- en begeleidingsplan op. Dit gebeurt aan de hand van de uitslag van het geschiktheidsonderzoek. In het scholingsplan staat op welke aspecten van het leraarschap je je verder moet ontwikkelen en in welke modules en begeleidingsvormen dat plaats zal vinden. Hiermee kan het ZiB-traject worden gestart voor de studie-onderdelen van jouw scholingstraject.
Hier vind je meer informatie

Doelgroep

Je werkt als docent in het voortgezet onderwijs.

Cursusdagen, planning en deadlines

De afname van het assessment van het geschiktheidsonderzoek wordt in overleg gepland. Tijdens het zij-instroomtraject zijn de lesdagen per opleiding verschillend. Als zij-instromer volg je een persoonlijk (maatwerk) studieplan en sluit je aan bij een deel van de colleges van de masteropleiding. Instromen bij een groep voor het volgen van onderwijs? Begin september en begin februari zijn dan passende startmomenten. In dat geval gelden voor het geschiktheidsonderzoek deadlines. Op een tussengelegen moment instromen (bijvoorbeeld april of november) is afhankelijk van de uitkomsten van het geschiktheidsonderzoek en gaat in overleg met de opleiding en de coördinator zij-instroom. Samen bepalen jullie en passend startmoment.

Meer informatie over de planning en deadlines

Kosten

De kosten van het geschiktheidsonderzoek bedragen € 2.250,-. Je werkgever (de school) kan wanneer jij het geschiktheidsonderzoek hebt afgerond en start met het zij-instroom traject, subsidie aanvragen bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De totale kosten van het zij-instroom traject hangen af van het aantal vakken en de begeleiding die je gaat volgen. Uit de subsidie kunnen in ieder geval de kosten van het geschiktheidsonderzoek, de vakken en begeleiding worden betaald.

Meer over subsidie

Toelating

Je hebt een tweedegraadsbevoegdheid in het schoolvak of een aanverwante eerstegraadsbevoegdheid en je hebt een aanstelling van minimaal 0,2 fte in het eerstegraadsgebied. Je staat niet ingeschreven, of hebt de afgelopen 2 jaar niet ingeschreven gestaan als student bij een lerarenopleiding. Om te kijken of het halen van een eerstegraadsbevoegdheid via het zij-instroom traject haalbaar is, doe je een geschiktheidsonderzoek.

Tijdsinvestering

Je combineert zelfstandig werken als leraar in het voortgezet onderwijs met een lerarenopleiding. Je dient tijdens het zij-instroom traject minimaal 1 dag in de week (8 lesuren) les te geven in het schoolvak in het eerstegraadsgebied waarvoor je de bevoegdheid haalt. De meeste van onze zij-instromers werken 0,4-0,6 fte op een school. Je krijgt een maatwerkprogramma op basis van jouw geschiktheidsrapportage, rekening houdend met de maximale studietijd van 2 jaar.

Groepsgrootte

De groepsgrootte verschilt en is onder andere afhankelijk van het startmoment en de eerstegraadsopleiding waar je colleges bij volgt.

Heb je een vraag?

Neem dan contact met ons op

Neem contact op met Administratief Coördinatieteam Leven Lang Ontwikkelen
mastereducation@hva.nl(opent in nieuw venster)