Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Master Leraar Geschiedenis

Studiekosten

Naast wettelijk collegegeld dien je rekening te houden met studiekosten voor boeken, readers en vakbenodigdheden.

Collegegeld

De collegegeldtarieven worden ieder jaar opnieuw vastgesteld. Bekijk de huidige collegegeldtarieven. Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie wordt je collegegeld berekend. Wil je weten wat de hoogte van het collegegeld voor jou is? Maak dan gebruik van de collegegeldmeter(opent in nieuw venster).

Overige kosten

Naast het collegegeld moet je rekening houden met kosten voor boeken, readers en vakbenodigdheden. Deze komen uit op ongeveer € 300 per jaar. Om het jaar wordt er een internationale studiereis georganiseerd, de kosten hiervan komen boven op de reguliere studiekosten. Deelname is vrijwillig. 

Studiekosten losse module

Voor het volgen van losse modules (contractonderwijs) betaal je € 143 per ECTS (studiepunt). 1 ECTS staat voor 28 uur studeren, inclusief het volgen van colleges. Restitutie is niet mogelijk.

Levenlanglerenkrediet

Met een snel veranderende arbeidsmarkt is er behoefte aan voortdurende bij- en omscholing. Het levenlanglerenkrediet maakt het voor iedereen tot 55 jaar die geen recht (meer) heeft op studiefinanciering mogelijk om geld te lenen om collegegeld of lesgeld te betalen.

Wil je een erkende opleiding in het mbo of het hoger onderwijs in Nederland volgen? Heb je geen recht meer op studiefinanciering en wordt je lesgeld niet (volledig) vergoed door een andere instantie of een ander persoon (bijvoorbeeld je werkgever of ouders)? Dan kun je het levenlanglerenkrediet aanvragen. Je kunt per jaar het bedrag lenen dat je aan collegegeld of lesgeld moet betalen. Vraag het krediet aan voordat je opleiding start. Voor het levenlanglerenkrediet geldt dezelfde rente die studenten met recht op studiefinanciering hebben. Kijk voor meer informatie op de DUO-website(opent in nieuw venster).

Lerarenbeurs

Ben je bevoegd leraar in het voortgezet, (voortgezet) speciaal onderwijs of in het middelbaar beroepsonderwijs? Dan kun je een ‘Lerarenbeurs voor scholing’ aanvragen. Bijvoorbeeld voor het verhogen van jouw professionele niveau, het verdiepen van je vakkennis of als je je wilt specialiseren. De aanmeldtermijn loopt van 1 april tot 15 mei. Kijk voor meer informatie op de DUO-website(opent in nieuw venster).

Beurzen en tegemoetkomingsregelingen

Je kunt verschillende beurzen en tegemoetkomingsregelingen aanvragen. Kijk voor meer informatie op onderstaande websites:

Stap-subsidie

Voor deze opleiding kun je STAP-subsidie aanvragen. Lees meer over de STAP-regeling bij de HvA.