Hogeschool van Amsterdam

Leraar Algemene Economie

Master, deeltijd

De masteropleiding Leraar Economie is vooral gericht op tweedegraadsleraren die een masterdiploma met een eerstegraadsbevoegdheid willen halen. De opleiding staat ook open voor eerstegraads Management & Organisatie (bedrijfseconomie) docenten die zich willen bijscholen tot eerstegraads docent Algemene Economie.

Je wordt expert in je schoolvak door je bestaande vakkennis te verbreden en te verdiepen. Het studieprogramma omvat ruwweg drie onderdelen: expert in je eigen schoolvak, gevorderd vakdidacticus in het vho-bovenbouw en onderzoekende professional in je eigen schoolorganisatie.

Lees meer

De opleiding start in september en duurt 2,5 tot 3 jaar. De lessen worden verzorgd op donderdag tussen 12.50 en 21.10 uur. Het studiejaar telt 40 weken. De studie omvat in totaal 90 studiepunten. Eén studiepunt staat voor 28 uur inzet.

Lees meer

Na het behalen van je diploma kun je het vak Algemene Economie geven in de bovenbouw van havo en vwo. Hoewel de opleiding er niet specifiek op is ingericht, kun je ook kiezen voor een docentschap in het hbo. De eerstegraads bevoegdheid Algemene Economie biedt je ook voldoende vakinhoudelijke bagage om het vak Management en Organisatie te geven.

Bachelor of Education Algemene Economie met aantoonbare kennis van zowel algemene economie als bedrijfseconomie of wo-bachelor Economie met Educatieve Minor. Verder zijn docenten met een getuigschrift van de hbo- of wo-masteropleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad Management en Organisatie (bedrijfseconomie) toelaatbaar. Daarnaast dien je een intakeprocedure te doorlopen en heb je een Bewijs van Toelating nodig.

Lees meer

Stuur uiterlijk 19 augustus 2019 een e-mail met je cv naar mastereducation@hva.nl om je aan te melden voor een toelatingsgesprek. Indien dit met een positief advies wordt afgerond, krijg je een Bewijs van Toelating. Dit heb je nodig om je te kunnen inschrijven. Je schrijft je vervolgens in via Studielink. Hiervoor heb je een DigiD nodig. Je inschrijving moet uiterlijk 31 augustus 2019 zijn afgerond.

Lees meer
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding