Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Toelatingseisen

Interesse? Hier vind je de toelatingseisen om te kunnen starten met de masteropleiding Leraar Algemene Economie.

Vooropleiding

Je bent direct toelaatbaar tot de Master Leraar Algemene Economie met 1 van de volgende vooropleidingen:

  • een Bachelor of Education Algemene Economie
  • een bachelor of Education Bedrijfseconomie. Daarnaast werk je in het eerstegraadsgebied en heb je recent de Landelijke Kennistoets Leraar Economie (LKT) behaald. Inschrijving voor de LKT kun je regelen via de HvA.
  • een wo-bachelor Algemene Economie met een Educatieve Minor
  • een hbo- of wo-masteropleiding eerstegraadsleraar Management en Organisatie

Toelatingsgesprek

Om te beoordelen of je toelaatbaar bent voor de opleiding, krijg je een toelatingsgesprek met de opleidingscoördinator. Als je toegelaten wordt, ontvang je een Bewijs van Toelating. Dit bewijs heb je nodig om te starten met de opleiding.

Bij een buitenlands diploma is NT2-diploma een vereiste. Voor meer informatie, kijk op de pagina credential evaluation.

Toelatingseisen losse module

Om een losse module (contractonderwijs) te volgen heb je minimaal een tweedegraadsbevoegdheid nodig. Als contractstudent kun je in bepaalde gevallen ook een ander vak volgen dan waartoe je bevoegd bent.