Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Master Leraar Algemene Economie

Iets voor jou?

Heb je de ambitie je eerstegraadsbevoegdheid algemene economie te halen, waarmee je je vakkennis verdiept en je vakdidactische kwaliteiten vergroot? Dan is de masteropleiding Leraar Algemene Economie iets voor jou. De opleiding richt zich vooral op tweedegraadsdocenten economie, maar staat ook open voor eerstegraadsdocenten bedrijfseconomie die zich graag willen bijscholen.

Schrijf je in
Master Leraar Algemene Economie deeltijd: Iets voor jou?

Dit ga je doen

Je leert het vak economie te plaatsen in een breder perspectief en er met een wetenschappelijke bril naar te kijken. Ook leer je hoe je deze inzichten vertaalt naar concrete lessituaties gericht op bovenbouwleerlingen, je eigen lespraktijk kritisch analyseert en verbetertrajecten voorstelt.

Master Algemene Economie deeltijd: De opleiding
Jaar 1

In jaar 1 werk je aan de basis. Naast de inhoudelijke vakken zoals Micro-, Macro- en Monetaire Economie, verdiep je je ook in Europa en Openbare Financiën. Daarnaast volg je de vakken Denken van Leerlingen en Leren van Leerlingen.

Jaar 2

In jaar 2 krijg je de rol van ontwerper in de VOS-vakken ‘Ontwerpen’ en ‘Herontwerpen’. VOS staat voor Vakdidactiek en Onderzoek in de Schoolpraktijk. In de masteropleiding is onderzoek geïntegreerd met vakdidactiek. In dit 2e leerjaar volg je ook de inhoudelijke vakken Bedrijfseconomie, Speltheorie en Internationale Economische en Maatschappelijke Vraagstukken.

Jaar 3

In jaar 3 volg je de VOS-modules 5 en 6. Deze modules tellen als eindproduct van de opleiding. De inhoudelijke vakken Geschiedenis van het Economisch Denken en Verzorgingsstaat toetsen jouw hogere vaardigheden.

Bekijk het studieprogramma

Toelatingseisen

Hbo- of wo-bachelor

Je hebt een Bachelor of Education Economie of een wo-bachelor Economie met Educatieve minor. Voor overige bachelor- en masteropleidingen gelden aanvullende toelatingseisen. Daarnaast doorloop je de intakeprocedure. Heb je een andere relevante vooropleiding, vraag dan een gesprek aan met de opleidingscoördinator over de mogelijkheden voor toelating.

Lees meer over toelating

Benodigde tijd

20 uur per week

Gemiddeld besteed je 20 uur per week aan de opleiding. De studie omvat in totaal 90 studiepunten. 1 studiepunt staat voor 28 uur inzet.

Lees meer over studielast

Kosten

Collegegeld en extra kosten

Houd naast het jaarlijks vastgestelde collegegeld rekening met extra kosten voor boeken, readers en vakmaterialen van ongeveer € 300 per jaar.

Lees meer over studiekosten

Waarom Master Leraar Algemene Economie deeltijd aan de HvA?

cursist geeft les aan student
  • Je houdt van je vak als docent en wilt je daarom nog verder specialiseren. Om te groeien als mens en jezelf te ontwikkelen tot een eerstegraadsdocent.
  • De master leidt je met een hoogwaardig en flexibel deeltijdprogramma van 2 tot 3 jaar op tot eerstegraadsleraar.
  • Na het afronden van deze masteropleiding ben je expert in jouw schoolvak en kun je lesgeven in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.
  • Je ontwikkelt je tot gevorderd vakdidacticus én onderzoekend professional in je eigen klas, vaksectie en schoolorganisatie.

Voor wie?

  • Je wilt eerstegraadsbevoegd voor de klas staan.
  • Je wilt je verdiepen in je schoolvak voor de bovenbouw.
  • Je wilt je professioneel functioneren verbeteren.