Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

Het studieprogramma omvat ruwweg drie onderdelen:

​Programmaonderdeel

​Wat levert je deze master op?

​  Studiepunten

​Vak

​Expert in je eigen schoolvak

58

Vakdidactiek & Praktijk

Gevorderd vakdidacticus in de vho-bovenbouw

​12

​Beroepsgerichte
onderzoekslijn​

​​Onderzoekende professional in je eigen schoolorganisatie

20

Totaal​

 

​​90

De driejarige opleiding Master Leraar (eerstegraadsleraar) bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Economie, de vakcomponent (beroepsrol 1);
  • Vakdidactiek (beroepsrol 2);
  • Beroepsgerichte onderzoekslijn (beroepsrol 3);
  • Praktijkdeel en de studieloopbaanbegeleiding (beroepsrol 1-3).


Het curriculum

In het curriculum is een verbinding gelegd tussen de afzonderlijke onderdelen en de drie beroepsrollen van de eerstegraadsleraar.

Colleges en studiebelasting
 

  • De colleges worden gegeven op donderdag tussen 12.10 en 21.10 uur;
  • Er zijn 40 onderwijsweken per studiejaar;
  • De totale studie omvat 90 studiepunten. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd.
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 22 juni 2018