Hogeschool van Amsterdam

Onderzoek

Onderzoek neemt een belangrijke plaats in binnen de hogeschool, zowel binnen de opleiding zelf als binnen de faculteit waar je studeert.

Onderzoek in de opleiding

Tijdens de opleiding leer je zelf onderzoek te doen. Alle studenten van een tweedegraads lerarenopleiding voeren in het laatste jaar van de opleiding een praktijkonderzoek uit. Dit praktijkonderzoek is het eindpunt van de onderzoekslijn in de opleiding. Doel van dit onderzoek is dat je laat zien dat je je eigen onderwijspraktijk systematisch kunt onderzoeken. Je laat zien dat je een verbinding kunt leggen tussen (vak-)didactische en algemene kennis (theorie) en de praktijkkennis vanuit je dagelijkse onderwijspraktijk, en dat je op basis van dit onderzoek je praktijk beter kunt begrijpen en wellicht verbeteren.

Onderzoek in de faculteit

Als leraar in een grootstedelijke omgeving wordt veel van je verwacht. Je krijgt in je werk niet alleen te maken met een grote diversiteit aan leerlingen en hun ouders. Maar je gaat steeds meer samenwerken andere professionals en met instellingen in de omgeving van je leerlingen en de school. Dit betekent dat je niet alleen een bekwame leraar moet zijn, maar je moet ook oog hebben voor de omgeving. We noemen dit ‘stadsbekwaam.’

Docenten en onderzoekers van de faculteit Onderwijs en Opvoeding onderzoeken hoe stadsbekwame professionals opgeleid moeten worden en wat zij moeten weten én kunnen. De inzichten die deze onderzoeken opleveren worden doorvertaald naar het profiel van de opleiding. Wil je hier meer over weten? Kijk dan op de website van Urban Education. 

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 1 september 2018