Hogeschool van Amsterdam

Jaar 2

In het tweede jaar kom je verder op stoom en verdiep je je kennis over de economische theorieën. Met de vakken Macro Economie en Verzorgingsstaat bouw je voort op de macro-economische vakken uit het eerste jaar. Je wordt al steeds meer een expert.

Er is – zoals je wellicht weet - tegenwoordig veel aandacht voor de speltheorie in het havo- en vwoprogramma. In het tweede jaar van je opleiding ga jij je hier ook uitvoerig in verdiepen. Verder zal voor het vak Management en Organisatie het intern financieel beleid centraal staan.

Een overzicht van de vakken in jaar 2:

  • Vakdidactiek
  • Onderzoeksplan
  • Bedrijfseconomie 1
  • Speltheorie
  • Macro-economie
  • Praktijkdeel
  • Verzorgingsstaat
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 16 juli 2019