Hogeschool van Amsterdam

Jaar 2 en 3

Finance & Control 3-jarig traject

Jaar 2

Dit studiejaar pas je je kennis en vaardigheden opnieuw toe tijdens een stage van 5 maanden en bij projecten. Natuurlijk word je hierbij ondersteund door de nodige theorie. Je komt veel te weten over bedrijfsorganisatie, administratieve systemen en de externe verantwoording van financiële uitkomsten van de onderneming. Dit leer je bij vakken als Externe Verslaggeving en Belastingrecht, Management Control en Administratie, Financieel Management en Ondernemingsrecht.

Daarnaast is er volop aandacht voor loopbaanoriëntatie. Waar word ik voor opgeleid? Wat staat me straks te wachten op de arbeidsmarkt? Welke richting wil ik op? Hoe kan ik mijn stages en afstudeeropdracht daarop afstemmen? Deze vragen worden tijdens de lessen Loopbaanoriëntatie behandeld.

Sporten en studeren

Sport tijdens de studie is een belangrijk onderdeel van de persoonlijke en professionele ontwikkeling van studenten. Sport is dan ook een verplicht onderdeel in het eerste studiejaar.

Onder andere door te sporten, ontwikkel je competenties (bijvoorbeeld: samenwerken) en vaardigheden (bijvoorbeeld: doorzettingsvermogen) die van grote waarde zijn tijdens de studie en later in het bedrijfsleven. Door sport kun je uitdagingen in de studie beter aan en behaal je betere studieresultaten. Je leert jezelf en je klasgenoten op een andere manier kennen.

Het sportaanbod is zeer divers. Zo zijn er sporten zoals roeien, tennis, klimmen, golf, fitness, schaatsen, snorkelen, schermen en mountainbiken. Ook buiten het studieprogramma en de sportlessen om worden studentensportactiviteiten (zoals Dam-tot-Damloop, sloeproeien, wintersportreis) georganiseerd.

Bekijk hier het sportfilmpje.

Jaar 3

In dit laatste jaar rond je de opleiding af. Je volgt extra vakken, een minor en kiest zelf een relevant afstudeeronderwerp voor een stage . Met de vrije keuze voor een minor en afstudeeropdracht in een specifieke sector, kun je je verder specialiseren en profileren. Een goede afstudeeropdracht laat werkgevers zien wat je waard bent.

Een minor is een keuzeprogramma waarmee je de studie kunt verdiepen of verbreden. Voorbeelden zijn Beleggen, International Banking, of juist een minor die niet is gerelateerd aan Finance & Control. Wanneer je wilt doorstromen naar een bedrijfskundige masterstudie aan de Universiteit van Amsterdam, dan kun je kiezen voor een doorstroomminor (Academic Minor).

Lees meer over je vakken in de studiegids .

Rick Neugebauer - Student Bedrijfseconomie 3-jarig traject

“Dit was voor mij een perfecte kans.”

Lees verder

Afstudeeropdracht

De opleiding sluit je af met een relevante afstudeeropdracht binnen een van de kerngebieden bij een bedrijf in binnen- of buitenland.

Je doet bijvoorbeeld onderzoek naar de renterisico's van een ICT-bedrijf, neemt een investeringsplan van een projectontwikkelaar onder de loep, onderzoekt een andere manier om bedrijfsresultaten te meten, of berekent de kostprijs van een nieuw product of nieuwe dienst.

Afstudeeropdrachten bij het +FinanceLab

In het +FinanceLab van de financiële opleidingen werken bedrijven, studenten en docent-onderzoekers samen aan actuele vragen uit de beroepspraktijk. Daarnaast houdt het FinanceLab zich bezig met innovatie binnen het vakgebied Finance & Control.

Je kunt als afstudeerder bij het FinanceLab je afstudeeropdracht doen. Het FinanceLab biedt (onderzoeks)projecten in het bedrijfsleven aan, waarbij je als student zelfstandig onderzoek uitvoert onder begeleiding van onderzoekers. Lees meer over de mogelijkheden.

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 6 januari 2021