Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Jaar 2 en 3

Bekijk hier het studieprogramma van jaar 2 en 3

Jaar 2

In de laatste twee jaar van de opleiding verdiep je je verder in de kerngebieden van Finance & Control. Hierbij kun je uitstekend gebruik maken van alles wat je al weet uit jaar 1. Je maakt voor ieder kerngebied een aantal praktijkgerichte opdrachten en voert een afstudeeronderzoek uit op een eigen gekozen kerngebied:

Finance Operations & Reporting:

De kernactiviteiten van een F&C’er hebben betrekking op Finance Operations & Reporting. Dit betekent het adviseren over financiële vraagstukken binnen een organisatie waarbij je rekening houdt met fiscale aspecten en financiële risico’s. Daarom is het belangrijk dat informatievoorzieningen en bedrijfsprocessen doelmatig ingericht zijn of worden. Een F&C’er stelt externe verantwoordingsoverzichten op en houdt rekening met richtlijnen en wet- en regelgeving.

Performance Management:

Performance management betekent de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het strategische en operationele beleid. Ook gaat het om het plannen en beheersen van prestaties van het bedrijf en de bedrijfsonderdelen (Planning & Control cyclus). Bij PM zet je bestuurlijke informatie in en analyseer je deze. Dit met als doel bedrijfsonderdelen te evalueren en maatregelen door te voeren om de strategische doelstelling van een organisatie te waarborgen. Een Management Control Systeem geeft een organisatie de mogelijkheid om elke werknemer individueel verantwoordelijk te houden voor de geïmplementeerde strategie.

Strategic Management & Organisational Behaviour:

Het is belangrijk dat je je als bedrijfseconoom in elke functie bewust bent dat je in je werk met veel verschillende belanghebbenden (stakeholders) binnen én buiten de organisatie te maken hebt. Onderwerpen als marketing en macro-economische aspecten zijn ook belangrijk: op welke manier wil een organisatie zich onderscheiden en hoe kan een organisatie haar doelen bereiken. Hiervoor ontwikkel je een strategie. Om de doelen van de organisatie te realiseren, moet de interne omgeving van een bedrijf daarop gericht zijn. Je moet dan ook weten hoe je een effectieve organisatie kunt opbouwen. Maar ook het gedrag van medewerkers kunnen begrijpen, en hoe dat beïnvloed wordt. Zaken die hierbij een rol spelen zijn een mix van interne regelgeving (hard controls) en de aansturing van het management op het individuele gedrag van werknemers (soft controls) binnen de cultuur van de organisatie.

Jaar 3

In dit jaar rond je de opleiding af. Je volgt extra vakken, een minor en kiest zelf een relevant afstudeeronderwerp voor een stage (opent in nieuw venster). Met de vrije keuze voor een minor en afstudeeropdracht in een specifieke sector, kun je je verder specialiseren en profileren. Een goede afstudeeropdracht laat werkgevers zien wat je waard bent.

Verdiepen of verbreden met een minor

In het derde jaar volg je gedurende een semester een minor. Dit is een keuzeprogramma van een half jaar. Kies een minor die aansluit bij je ambities en verbreed of verdiep je kennis. Binnen óf buiten je opleiding. Voorbeelden zijn Beleggen, International Banking, of juist een minor die niet is gerelateerd aan Finance & Control. Je kunt een minor van 30 ECTS (studiepunten) volgen of twee minoren van ieder 15 ECTS. Bij bepaalde minoren kunnen instapvoorwaarden zijn. Wanneer je wilt doorstromen naar een bedrijfskundige masterstudie aan de Universiteit van Amsterdam, dan kun je kiezen voor een doorstroomminor (Academic Minor).

Afstudeeropdracht

De opleiding sluit je af met een relevante afstudeeropdracht binnen een van de kerngebieden bij een bedrijf in binnen- of buitenland.

Je doet bijvoorbeeld onderzoek naar de renterisico's van een ICT-bedrijf, neemt een investeringsplan van een projectontwikkelaar onder de loep, onderzoekt een andere manier om bedrijfsresultaten te meten, of berekent de kostprijs van een nieuw product of nieuwe dienst.

Afstudeeropdrachten bij het Centre for Financial Innovation

In het Centre for Financial Innovation (CFI) van de financiële opleidingen werken bedrijven, studenten en docent-onderzoekers samen aan actuele vragen uit de beroepspraktijk en doen zij onderzoek binnen het vakgebied Finance & Control. Daarnaast houdt het CFI zich bezig met innovatieve projecten.

Je kunt als afstudeerder bij het Centre for Financial Innovation je afstudeeropdracht doen. Het CFI biedt (onderzoeks)projecten in het bedrijfsleven aan, waarbij je als student zelfstandig onderzoek uitvoert onder begeleiding van onderzoekers. Lees meer over de mogelijkheden.

Stage
Haal meer uit je opleiding