Hogeschool van Amsterdam

JAAR 2

Ergotherapie

In het tweede jaar ga je je verder verdiepen in het beroep van de ergotherapeut. Het tweede jaar is ook opgebouwd aan de hand van zeven verschillende modules. Je gaat nog dieper in op de onderwerpen uit jaar 1 en ontwikkelt je vaardigheden verder, zodat je klaar bent voor de stage en de minor in het derde jaar.

Modules

Voorbeelden van modules die je in jaar 2 volgt zijn ‘Mantelzorg’, ‘Werken in- en met een community’ en ‘Begeleiding van terugkeer naar werk of studie’.

Project

In het tweede jaar richten de projecten zich op complexere problematiek met een bijbehorende aanpak. Voorbeelden van zo’n project is een behandelplan opstellen voor cliënten met psychische problematiek zoals autisme of schizofrenie / binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Muhammet - Student jaar 3 Ergotherapie

Een van de leukste dingen vind ik de lessen die je naast ergotherapie krijgt, zoals neurologie, psychologie en kinesiologie.

Lees verder

Theorielessen

Bij de hoorcolleges en werkcolleges in het tweede jaar ga je dieper in op de theorie die je hebt geleerd in jaar 1. De vakken die worden aangeboden zijn Ergotherapie, Sociologie, Psychologie, Neurologie, Orthopedie, Pathologie en Kinesiologie.

Vaardigheden

Bij de vaardighedenlessen word je klaargestoomd om in de beroepspraktijk cliënten te gaan begeleiden, adviseren en ondersteunen. Je gaat verder aan de slag met de theorie en vaardigheden uit jaar 1, maar in jaar 2 worden de vraagstukken uitdagender en zijn de vaardigheden die je nodig hebt dus ook complexer. Op die manier ben je aan het eind van het tweede jaar klaar om op stage te gaan.

Praktijkleren

Net als in jaar 1 ga je ook in jaar 2 aan de slag met praktijkleren. Eén dag in de week ga je met een groep studenten aan het werk met een groep mensen met een handelingsvraag. Zo zijn er projecten met ouderen, met kinderen op de basisschool, met vluchtelingen, mensen met psychische problematiek en wijkgerichte projecten waar je al deze doelgroepen tegenkomt. Er worden veel verschillende projecten aangeboden waar je uit kunt kiezen, maar je hebt ook de mogelijkheid om zelf invulling te geven aan het praktijkleren. Het doel is dat je kennis maakt met de doelgroepen waar ergotherapeuten mee werken en jouw kennis meteen kunt toepassen.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 26 augustus 2020