Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Hoeveel tijd kost deze opleiding?

In totaal besteed je gemiddeld 40 uur per week aan de opleiding Ergotherapie. Deze uren bestaan uit contacturen en zelfstudie.

Contacttijd

De contacttijd bij de opleiding bestaat uit hoor- en werkcolleges, vaardighedenlessen, projectbegeleiding en studiebegeleiding. Het aantal contacturen per week in het eerste jaar is gemiddeld 16 uur. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten. Op de HvA bieden we het onderwijs fysiek op locatie en online aan.

Zelfstudie

Naast de contacttijd studeer je nog ongeveer 24 uur zelfstandig of met groepsgenoten. Je werkt bijvoorbeeld aan een project, draait uren op een praktijklerenplek, bereidt lessen voor of oefent je vaardigheden. 

Bindend studieadvies (BSA)

Per studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Haal je in jaar 1 van de opleiding minder dan 50 studiepunten? Dan ontvang je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt met de opleiding. Met je coach of studiebegeleider bespreek je dan of je bij een andere opleiding beter op je plek bent.

Topsport en studeren

Voor topsporters is er een specifieke regeling waardoor je jouw sport kunt combineren met het meer op afstand doorlopen van het onderwijsprogramma. 

Lees meer over studeren en topsport